Grade Exp. กับการเลื่อนระดับชั้น ทำอย่างไร...?

อ่านหัวข้อก่อนหน้า อ่านหัวข้อถัดไป Go down

Grade Exp. กับการเลื่อนระดับชั้น ทำอย่างไร...?

ตั้งหัวข้อ  Wiiw on Wed 04 Jun 2014, 14:25

Grade Exp. คืออะไร...?

.....อย่างที่ทุกท่านทราบ Quaint School Community แห่งนี้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยจะมีทั้งคณะ
อาจารย์และนักเรียนอาศัยอยู่ร่วมกัน และระดับชั้นของนักเรียนจะมีตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยนักเรียน
ทุกคนที่สมัครเข้ามาจะต้องเริ่มต้นพร้อมกันที่ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และการเลื่อนระดับชั้นไปยังชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 2 หรือลำดับถัดไปนั้นจำเป็นต้องใช้ค่า Grade Exp. หรือคือค่าประสบการณ์ในการเลื่อนระดับชั้น
นั่นเอง โดยค่า Grade Exp. นี้จะแสดงโชว์อยู่ข้างแถบประวัติส่วนตัว (PROFILE REPLY) ด้านข้างของ
ความเห็นส่วนตัวของแต่ละคน
.....ซึ่งเมื่อหลอดสีเหลืองเต็มก็หมายความว่าคุณได้เลื่อนระดับชั้นถัดไปแล้วนั่นเอง!!! และเมื่อนักเรียนได้
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วจะได้รับการเลื่อนขั้นเป็นระดับอาจารย์ (TEACHER CLASS) ต่อไป


จะได้รับ Grade Exp. เพิ่มขึ้นอย่างไร...?


 1. ได้รับมาจากการทำภารกิจที่ถูกมอบหมายในแต่ละครั้ง เพราะเมื่อหลังจากปฎิบัติภารกิจที่มอบหมาย
  ให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนจะมีการตอบแทนโดยการมอบตราประทับ (STAMP) เพื่อรับรอง
  การผ่านภารกิจ โดยตราประทับจะมีหลายระดับขึ้นอยู่กับคุณภาพภารกิจ โดยแบ่งเป็น 4 คลาสดังนี้


  1. STUDENT CLASS : สแตมป์สำหรับนักเรียน
  2. TEACHER CLASS : สแตมป์สำหรับอาจารย์
  3. PRINCIPAL CLASS : สแตมป์สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียน
  4. NOBLEMAN'S CHAIRMAN CLASS : สแตมป์สำหรับผู้บริหารบริษัท NOBLEMAN

 2. ได้รับมาจากการทำกิจกรรมเทศกาล (EVENT) ที่นานครั้งจะจัดขึ้น โดยเงื่อนไขการได้ Grade Exp.
  เพิ่มขึ้นจะคล้ายกับกรณีภารกิจทั่วไป เพียงแต่รูปแบบของตราประทับ (STAMP) ที่ได้รับจะแตกต่าง
  ออกไปและ Grade Exp. ที่จะได้รับก็จะมีมูลค่าสูงกว่าตราประทับระดับทั่วไป ซึ่งจะมีการแจ้งให้ทราบ
  ในภารกิจพิเศษนั้นๆ

 3. ได้รับมาจากกิจกรรมพิเศษ (BONUS) ที่จะจัดขึ้นแบบกระทันหันโดยไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็น
  ทางการทางหน้าเว็บไซต์ โดยอาจจะจัดจากในช่องทางอื่นเช่น Chat Box, Line, Facebook
  เป็นต้น โดยลักษณะนี้จะไม่มีตราประทับในการรับรอง เพียงแต่จะได้เป็น Grade Exp. Bonus
  ที่จะเพิ่มให้อย่างอัตโนมัตินั่นเอง

 4. ได้รับมาจากการพิจารณารางวัลเพิ่มเติมในกรณีอื่นๆจากทาง Quaint Founder


การเลื่อนระดับชั้นใช้ Grade Exp. เท่าไร...?


ตารางการเลื่อนระดับชั้น

ชื่อตำแหน่งGrade Exp.ทุนการศึกษา / ฐานเงินเดือนBONUS
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1500 +10,000+50%
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 21,000 +20,000+50%
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 31,500 +30,000+50%
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 42,000 +40,000+50%
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 52,500 +50,000+50%
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 63,000 +60,000+50%
อาจารย์ฝึกสอน
บุคลากรฝึกงาน
1,000 +100,000+60%
อาจารย์ประจำวิชา
บุคลากรทั่วไป
2,000 +150,000+70%
อาจารย์หัวหน้าภาควิชา
หัวหน้าสายบุคลากร
3,000 +200,000+80%
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
บุคลากรระดับผู้จัดการ
4,000 +250,000+90%
รองศาสตราจารย์
รองผู้บริหารประจำอาคาร
5,000 +300,000+95%
ศาสตราจารย์
ผู้บริหารประจำอาคาร
N/A +350,000+100%
▼▼ หลังจากก้าวสู่ตำแหน่ง "ศาสตราจารย์" หรือ "ผู้บริหารประจำอาคาร" แล้ว ▼▼
ชื่อตำแหน่งGrade Exp.ทุนการศึกษา / ฐานเงินเดือนBONUS
Class Levelx100 /Level +10,000 /Level+1% /Level

นอกเหนือจากฐานเงินเดือนและโบนัสเงินเดือนที่สูงขึ้นแล้ว การเลื่อนระดับชั้นของอาจารย์และบุคลากรนั้นจะ
ได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้...ข้อมูลสิทธิพิเศษเพิ่มเติมสำหรับอาจารย์และบุคลากร

ชื่อตำแหน่งสิทธิพิเศษเพิ่มเติม
อาจารย์ฝึกสอน
บุคลากรฝึกงาน
--- ไม่มีสิทธิพิเศษเพิ่มเติม ---
อาจารย์ประจำวิชา
บุคลากรทั่วไป
สามารถเลือกโต๊ะทำงานที่ "ห้องพักครู" และจัดวางของบนโต๊ะได้อย่างอิสระ
อาจารย์หัวหน้าภาควิชา
หัวหน้าสายบุคลากร
สามารถเลือกเป็นอาจารย์ประจำชั้นได้ 1 ระดับชั้น
( สงวนสิทธิ์การเป็นอาจารย์ประจำชั้นให้กับระดับนี้ก่อนเป็นลำดับแรก )
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
บุคลากรระดับผู้จัดการ
ย้ายโต๊ะทำงานไปที่ "ห้องธุรการ - ห้องทะเบียน - ห้องปกครอง" แทนห้องพักครู
โดยเลือกตำแหน่งเสริมที่ต้องการได้จำนวน 1 ตำแหน่งจาก
"ฝ่ายธุรการ" "ฝ่ายทะเบียน" "ฝ่ายปกครอง"
และได้รับห้องพักเดี่ยวไทป์ Dara ส่วนตัวจำนวน 1 ห้อง
โดยเสียค่าห้องพักตามระดับห้องพักที่กำหนดไว้
( ไม่สามารถย้ายเฟอร์นิเจอร์จากห้องเก่าไปได้ )
รองศาสตราจารย์
รองผู้บริหารประจำอาคาร
สามารถออกแบบชุดประจำตำแหน่งได้ 1 ชุด
พร้อมเครื่องประดับประจำตำแหน่งจำนวน 2 ชิ้น
ศาสตราจารย์
ผู้บริหารประจำอาคาร
อัพเกรดห้องพักส่วนตัวจากไทป์ Dara เป็นห้องพักไทป์
Samudhra ชั้น 7F โดยเสียค่าห้องพักตามระดับห้องพักที่กำหนดไว้
( สามารถย้ายเฟอร์นิเจอร์จากห้องส่วนตัวไทป์ Dara มาได้ทุกชิ้น )
* กรณีที่ไม่รับห้องส่วนตัวตั้งแต่แรกจะไม่สามารถย้ายเฟอร์นิเจอร์จากห้องเก่าได้ *
avatar
Wiiw
© THE NOBLEMAN
© THE NOBLEMAN

Spirit Point : 55022096

ดูข้อมูลส่วนตัว http://qcommu.board.st

ขึ้นไปข้างบน Go down

อ่านหัวข้อก่อนหน้า อ่านหัวข้อถัดไป ขึ้นไปข้างบน


Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
2015 © QUAINT and THE NOBLEMAN All Rights Reserved.