"ระบบคลาส" และ "กฎและกติกาการเปิดคลาส"

อ่านหัวข้อก่อนหน้า อ่านหัวข้อถัดไป Go down

"ระบบคลาส" และ "กฎและกติกาการเปิดคลาส"

ตั้งหัวข้อ  Wiiw on Wed 23 Dec 2015, 11:24

ระบบคลาสและกฎกติกา
เรียน อาจารย์และบุคลากร

.
.
.

                  เมื่อจบการศึกษาจากการเป็นนักเรียนแล้ว หน้าที่หลักของอาจารย์หรือบุคลากรของโรงเรียนก็ไม่ใช่การทำภารกิจหลักอีกต่อไป แต่จะเป็นการแบ่งปันความรู้และวิชาที่ตนเองมี ให้แก่นักเรียนทุกๆคนในโรงเรียน เราไปดูกันดีกว่าว่า หน้าที่หลักๆในการเปิดคลาสของอาจารย์หรือบุคลากรของโรงเรียนต้องทำอย่างไรบ้าง..?

กฎและกติกาการเปิดคลาส
1. อาจารย์หรือบุคลากรจะต้องเปิดคลาสจำนวน 1 ครั้ง/เดือน แทนการทำภารกิจหลัก
2. สามารถเลือกเปิดคลาสวันใดก็ได้ โดยต้องแจ้งผู้อำนวยการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
3. หลังจากจบคลาส อาจารย์จะได้รับการประเมินผลงานจากผู้อำนวยการโรงเรียน โดยการ
    แจกรางวัลที่กำหนดตามคุณภาพของคลาสนั้นๆ โดยประเมินจากประโยชน์และความรู้ที่
    นักเรียนทุกๆคนได้รับในเชิงศิลปะที่สามารถนำไปพัฒนาฝีมือในอนาคตและบรรยากาศ
    ของการเปิดคลาส โดยที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมคลาส
4. การเปิดคลาสจะต้องเปิดเป็นกระทู้ในหมวด "ห้องเรียน" หรืออาจเป็นการเปิดผ่านทางกลุ่ม
    LINE, Facebook เป็นต้น แต่การเปิดคลาสช่องทางอื่นนอกจากmujหมวดห้องเรียนนั้น
    ก็จะต้องสรุปข้อมูลที่เป็นความรู้มีสาระไว้ในหมวดห้องเรียนหลังจบคลาสด้วย เพื่อส่งไว้เป็น
    หลักฐานการมอบหมายรางวัลและการประเมินคลาสจากผู้อำนวยการโรงเรียน5. วิชาที่สอนในคลาสไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับวิชาที่ตัวละครเป็นในคอมมู เช่น อาจารย์พละ
    ไม่จำเป็นที่จะต้องสอนเกี่ยวกับกีฬา แต่ให้เปิดคลาสเกี่ยวกับศิลปะที่สามารถพัฒนาฝีมือได้
6. กรณีเปิดคลาสในช่องทางอื่นที่ไม่ใช่กระทู้ในหมวดห้องเรียน ต้องใช้เวลาเปิดคลาส 20 นาที
    ขึ้นไปแต่มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมงนับจากเวลาเปิดคลาส
7. ในการเปิดคลาส ต้องให้ "การบ้าน" นักเรียนได้ลงมือทำ และการบ้านต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่
    สอนในคลาส โดยการบ้านจะต้องมีความยากและลำบากน้อยกว่าภารกิจในอัตรา 1/3 เพื่อ
    ไม่ให้นักเรียนต้องรับผิดชอบภาระหลายอย่าง และสามารถแบ่งเวลาไปทำภารกิจหลักได้
8. การบ้านที่มอบหมายให้นักเรียนต้องเป็นการบ้านที่ต้องจบและส่งภายในคลาส หรือหากระบุ
    เวลาส่งอย่างชัดเจนก็ให้ยึดถือเวลานั้นเป็นหลัก โดยคำนึงถึงระเบียบในข้อ 7
9. การบ้านจากคลาสนั้นจะเป็นสิ่งที่นักเรียนไม่มีความจำเป็นต้องทำก็ได้คล้ายการร่วมกิจกรรม
    แต่นักเรียนที่สนใจอยากเรียนรู้และพัฒนาสามารถร่วมทำการบ้านได้ อาจารย์และบุคลากร
    จะต้องตรวจการบ้านนักเรียนที่นำมาส่ง พร้อมแจกรางวัลที่ทางโรงเรียนกำหนดเอาไว้ให้แก่
    นักเรียนที่ส่งการบ้าน ซึ่งประเมินจากคุณภาพการบ้านที่นักเรียนส่ง คล้ายกับผู้อำนวยการที่
    ตรวจภารกิจหลัก และจำเป็นต้องย้ำและสื่อสารให้นักเรียนเข้าใจตรงกันก่อนเริ่มเปิดคลาส
    ทุกครั้งว่า การบ้านที่มอบหมายให้ไม่บังคับส่งและไม่จำเป็นต้องทำ
10. รางวัลที่อาจารย์และบุคลากรจะแจกให้กับการตรวจการบ้านของนักเรียนที่ส่งการบ้านนั้น
      ให้ยึดรางวัลที่ผู้อำนวยการแจ้งให้ทราบเท่านั้น โดยจะทำการแจ้งให้ทราบก่อนวันเปิด
      คลาส 3 วันไม่อนุญาตให้มีการเพิ่มรางวัลอื่นๆนอกเหนือจากที่กำหนดไว้โดยเด็ดขาด
11. อาจารย์และบุคลากรต้องแจ้งให้นักเรียนทราบถึงวันที่และเวลาการเปิดคลาสอย่างน้อย 1 วัน
      หรืออย่างมากสุดไม่ควรเกิน 7 วันก่อนการเปิดคลาส เพื่อที่นักเรียนจะได้เตรียมตัวมา
      เข้าคลาสหรือบริหารเวลาเพื่อแบ่งทำการบ้านในกรณีที่ต้องการพัฒนาฝีมือเพิ่มขึ้น

เนื่องจากอาจารย์และบุคลากรนั้นมีงานหลักคือการเปิดคลาส 1 ครั้งต่อเดือน ซึ่งแตกต่างจากการเป็นนักเรียน ทำให้ทางโรงเรียนต้องมีการปรับฐานสแตมป์ของอาจารย์และบุคลากรให้สูงขึ้นกว่าเดิม โดยการตัดสินรางวัลให้กับอาจารย์และบุคลากรที่เปิดคลาส จะถูกตัดสินจากประโยชน์และความรู้ที่นักเรียนทุกๆคนได้รับ เกี่ยวกับความรู้ด้านศิลปะที่สามารถนำไปพัฒนาฝีมือได้ในอนาคตและบรรยากาศของการเปิดคลาส โดยไม่จำเป็นว่าจะต้องมีนักเรียนร่วมคลาสมากน้อยแค่ไหน

การตัดสินจากผู้อำนวยการโรงเรียนจะถูกแบ่งเป็น 3 ระดับตามคุณภาพคลาสดังนี้...


คุณภาพคลาสระดับสูงสุด


3 STAR DIAMOND STAMP
[ TEACHER CLASS ONLY ]
ตราประทับระดับสูงสุดในหมวดภารกิจทั่วไปสำหรับอาจารย์เท่านั้น มีลักษณะเป็นเพชรสีดำ
ผสมทองคำแท้ มีมูลค่า +200 Grade Exp. จะได้รับเมื่อปฎิบัติภารกิจได้เพอร์เฟ็คเป็นที่
น่าประทับใจแก่ผู้อำนวยการโรงเรียน

+3,000,000 Spirit Point
[ COMMON ITEM ]
ไอเทมเพิ่มแต้มสะสม Spirit Point ตามปริมาณที่กำหนด สามารถ
นำไปใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็น CHIPS ได้ในภายหลัง
(ไอเทมนี้จะใช้งานอัตโนมัติทันทีหลังจากได้รับ)

คุณภาพคลาสระดับกลาง


2 STAR SAPPHIRE STAMP
[ TEACHER CLASS ONLY ]
ตราประทับระดับกลางในหมวดภารกิจทั่วไปสำหรับอาจารย์เท่านั้น มีลักษณะเป็นแซฟไฟร์
สีฟ้าผสมทองคำแท้ มีมูลค่า +150 Grade Exp. จะได้รับเมื่อปฎิบัติภารกิจได้ดีเยี่ยมเป็นที่
น่าพึงพอใจแก่ผู้อำนวยการโรงเรียน

+2,000,000 Spirit Point
[ COMMON ITEM ]
ไอเทมเพิ่มแต้มสะสม Spirit Point ตามปริมาณที่กำหนด สามารถ
นำไปใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็น CHIPS ได้ในภายหลัง
(ไอเทมนี้จะใช้งานอัตโนมัติทันทีหลังจากได้รับ)

คุณภาพคลาสระดับทั่วไป


1 STAR EMERALD STAMP
[ TEACHER CLASS ONLY ]
ตราประทับระดับปกติในหมวดภารกิจทั่วไปสำหรับอาจารย์เท่านั้น มีลักษณะเป็นผลึกมรกต
สีเขียวอร่าม มีมูลค่า +100 Grade Exp. จะได้รับเมื่อปฎิบัติภารกิจที่มอบหมายผ่านเกณฑ์

+1,000,000 Spirit Point
[ COMMON ITEM ]
ไอเทมเพิ่มแต้มสะสม Spirit Point ตามปริมาณที่กำหนด สามารถ
นำไปใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็น CHIPS ได้ในภายหลัง
(ไอเทมนี้จะใช้งานอัตโนมัติทันทีหลังจากได้รับ)


.
.
.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Wiiw
Quaint Partner
Date of broadcast :
04 JAN 2016 : 21.00 TH
avatar
Wiiw
© THE NOBLEMAN
© THE NOBLEMAN

Spirit Point : 54272096

ดูข้อมูลส่วนตัว http://qcommu.board.st

ขึ้นไปข้างบน Go down

อ่านหัวข้อก่อนหน้า อ่านหัวข้อถัดไป ขึ้นไปข้างบน


Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
2015 © QUAINT and THE NOBLEMAN All Rights Reserved.