[ UPDATE ] : งบประมาณและการจัดกิจกรรมชมรม

อ่านหัวข้อก่อนหน้า อ่านหัวข้อถัดไป Go down

แก้ไข [ UPDATE ] : งบประมาณและการจัดกิจกรรมชมรม

ตั้งหัวข้อ  EUR on Thu 17 Mar 2016, 13:13

  Update Version : 2.2C
  Quaint School Community

  :2015 ⓒ NOBLEMAN (EST.1990) All Right Reserved.


งบประมาณชมรม

        งบประมาณชมรม คือ งบประมาณที่ทางโรงเรียนมอบให้กับชมรมในโรงเรียนเพื่อนำ
ไปพัฒนาการตกแต่ง "ห้องชมรม" และ "จัดกิจกรรมชมรม" เพื่อลดความยุ่งยากในการ
ตกลงกันเกี่ยวกับการแบกรับค่าใช้จ่ายในการตกแต่งห้องชมรม โดยงบประมาณชมรมจะอยู่
ในการบริหารของประธานชมรมหรือหัวหน้าชมรมเท่านั้น

สภานักเรียนที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมชมรมได้จะสามารถนำงบประมาณชมรมเบิกในการจัด
กิจกรรมโรงเรียนที่เป็นสิทธิพิเศษของสภานักเรียนแทนได้

หากกรณีที่งบประมาณชมรมมีค่าติดลบ หรือชมรมนั้นกำลังอยู่ในสภาวะเป็นหนี้กับโรงเรียน
ทางโรงเรียนจะสงวนสิทธิ์ในการเรียกชำระอัตโนมัติแก่ประธานชมรมหรือหัวหน้าชมรมได้ใน
ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทุกท่านสามารถหางบประมาณชมรมได้ดังช่องทางนี้ ภารกิจหลัก, กิจกรรมทั่วไป, เควสลับ,
ฯลฯ ที่มีอยู่ในระบบโรงเรียนทั้งหมด ซึ่งจะมีการกำหนดอย่างแน่ชัดไว้ในหัวข้อแต่ละระบบ

สำหรับการตรวจสอบงบประมาณชมรมปัจจุบัน สามารถเช็คได้ที่กระทู้ข้อมูลชมรมได้ที่หมวด
"ห้องชมรม" ยกตัวอย่างดังนี้...

ข้อมูล "สภานักเรียน"
ข้อมูล "โสตทัศนศึกษา"
ข้อมูล "ชมรมอิสระ" ทั้งหมด

โดยหลังจากการอัพเดทครั้งนี้ ทางโรงเรียนขอมอบงบประมาณชมรมให้กับทุกชมรมในโรงเรียน
เป็นของขวัญสำหรับการก่อตั้งและเพื่อเก็บไว้บริหารชมรมตามจำนวนดังนี้...


  +1,000,000 CLUB BUDGET
งบประมาณที่ทางโรงเรียนมอบให้กับชมรมในโรงเรียน เมื่อใช้แล้วจะทำให้งบประมาณชมรมนั้นๆเพิ่มขึ้นตามจำนวนที่ได้รับ หลังจากนั้นชมรมนั้นสามารถนำงบประมาณไปใช้ตกแต่งห้องพักชมรมหรือจัดกิจกรรมชมรมได้อย่างอิสระ

การจัดกิจกรรมชมรม

        หลังจากที่ทางโรงเรียนได้เปิดระบบชมรมไปสักระยะเวลาหนึ่งแล้ว ทางโรงเรียนเล็ง
เห็นปัญหาเล็กๆอย่างหนึ่งของการจัดกิจกรรมชมรมคือ หัวหน้าชมรมไม่มั่นใจกับรางวัลที่จะ
ต้องแจกในกิจกรรมชมรม รวมไปถึงทางสภานักเรียนเองด้วย ทางโรงเรียนจึงขอตั้งเงื่อนไข
เพื่อเป็นมาตรฐานหลักในการจัดกิจกรรมชมรมนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยแบ่งมาเป็นระดับ
ของความยากในการทำกิจกรรมชมรมจำนวน 2 ระดับ ดังนี้...
** สามารถเพิ่มรางวัลได้โดยการใช้งบประมาณซื้อไอเทมตามราคาตลาดหลักทรัพย์ **


➀ ความยากระดับสูง:
ใช้งบประมาณชมรมในการจัดกิจกรรมนี้ :
-500,000 [ ชำระเมื่อประกาศกิจกรรมชมรมอย่างเป็นทางการ ]

เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ทักษะและความสามารถหลายชนิดในกิจกรรมเดียว ทำให้มีความลำบาก
ในการเคลียร์เงื่อนไขกิจกรรมพอสมควร และรางวัลจะมีการแบ่งเป็นผู้ชนะลำดับ 1, 2, 3 กับ
ผู้ร่วมกิจกรรมชมรมทุกท่าน มีรางวัลแจกดังต่อไปนี้...
รางวัลสำหรับประธานชมรมหรือหัวหน้าชมรมที่จัดกิจกรรม

  +10,000 NOBLEMAN CREDIT REWARDS
[ รางวัลต่อจำนวนคนร่วมกิจกรรม 1 คน ]
หลักทรัพย์ชนิดพิเศษที่มอบให้กับผู้ประกอบการต่างๆ นอกจากจะสามารถใช้แทนเงินสดประเภท CHIPS แล้วนั้น ยังสามารถใช้ซื้อไอเทมจากกิจกรรมที่จัดขึ้นได้ตามราคาประเมินของตลาดหลักทรัพย์ในทันทีโดยไม่ต้องร่วมกิจกรรมนั้นๆอีกด้วย

รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศลำดับ 1

  +20 SCRATCH CARD (3 Days)
บัตรขูดรางวัลสำหรับการลุ้นรางวัลพิเศษและไอเทมมากมาย เมื่อขูดแล้วเป็นรูปไอเทมใดก็จะได้ไอเทมชิ้นนั้นที่เป็นรางวัลไปครอบครองได้ในทันที
  +1,000,000 SPIRIT POINT
ไอเทมเพิ่มแต้มสะสม Spirit Point ตามปริมาณที่กำหนด สามารถนำไปใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็น CHIPS ได้ในภายหลัง

รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศลำดับ 2

  +10 SCRATCH CARD (3 Days)
บัตรขูดรางวัลสำหรับการลุ้นรางวัลพิเศษและไอเทมมากมาย เมื่อขูดแล้วเป็นรูปไอเทมใดก็จะได้ไอเทมชิ้นนั้นที่เป็นรางวัลไปครอบครองได้ในทันที
  +750,000 SPIRIT POINT
ไอเทมเพิ่มแต้มสะสม Spirit Point ตามปริมาณที่กำหนด สามารถนำไปใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็น CHIPS ได้ในภายหลัง

รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศลำดับ 3

  +5 SCRATCH CARD (3 Days)
บัตรขูดรางวัลสำหรับการลุ้นรางวัลพิเศษและไอเทมมากมาย เมื่อขูดแล้วเป็นรูปไอเทมใดก็จะได้ไอเทมชิ้นนั้นที่เป็นรางวัลไปครอบครองได้ในทันที
  +500,000 SPIRIT POINT
ไอเทมเพิ่มแต้มสะสม Spirit Point ตามปริมาณที่กำหนด สามารถนำไปใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็น CHIPS ได้ในภายหลัง

รางวัลสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ไม่ได้รับรางวัล

  +100,000 SPIRIT POINT
ไอเทมเพิ่มแต้มสะสม Spirit Point ตามปริมาณที่กำหนด สามารถนำไปใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็น CHIPS ได้ในภายหลัง


➁ ความยากระดับทั่วไป:
ใช้งบประมาณชมรมในการจัดกิจกรรมนี้ :
-100,000 [ ชำระเมื่อประกาศกิจกรรมชมรมอย่างเป็นทางการ ]

เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ทักษะและความสามารถทั่วไปเพียงไม่กี่ชนิด ทำให้ไม่มีความลำบากใน
การเคลียร์เงื่อนไขกิจกรรมสักเท่าไร และรางวัลจะมีการแจกผู้ร่วมกิจกรรมชมรมทุกคนอย่าง
เท่าเทียมกันอีกด้วย โดยไม่มีการแบ่งเป็นลำดับต่างๆ
รางวัลสำหรับประธานชมรมหรือหัวหน้าชมรมที่จัดกิจกรรม

  +2,000 NOBLEMAN CREDIT REWARDS
[ รางวัลต่อจำนวนคนร่วมกิจกรรม 1 คน ]
หลักทรัพย์ชนิดพิเศษที่มอบให้กับผู้ประกอบการต่างๆ นอกจากจะสามารถใช้แทนเงินสดประเภท CHIPS แล้วนั้น ยังสามารถใช้ซื้อไอเทมจากกิจกรรมที่จัดขึ้นได้ตามราคาประเมินของตลาดหลักทรัพย์ในทันทีโดยไม่ต้องร่วมกิจกรรมนั้นๆอีกด้วย

รางวัลสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม

  +200,000 SPIRIT POINT
ไอเทมเพิ่มแต้มสะสม Spirit Point ตามปริมาณที่กำหนด สามารถนำไปใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็น CHIPS ได้ในภายหลัง


การแบ่งระดับความยากกิจกรรมข้างต้นให้ทาง "สภานักเรียน" เป็นผู้ตัดสินโดยใช้โครงการ
ที่ประธานชมรมหรือหัวหน้าชมรมเสนอแก่สภานักเรียน ยกเว้นกรณีที่สภานักเรียนเป็นผู้ที่จัด
กิจกรรมโรงเรียน จะไม่ได้ใช้รางวัลข้างต้นในกิจกรรมนั้นๆ โดยทางโรงเรียนจะเป็นผู้ตัดสิน
รางวัลทั้งหมดใหม่ในกิจกรรมนั้นๆเอง เนื่องจากกิจกรรมโรงเรียนปกติสเกลจะมากกว่าของ
ชมรมอิสระทั่วไป ทำให้รางวัลจะต้องมีการปรับขึ้นสูงกว่าเดิมตามความยากกิจกรรม

สำหรับชมรมที่จัดกิจกรรมไปแล้วก่อนการประกาศอัพเดทครั้งนี้ จะถือว่าใช้กฎเดิมที่ยังไม่มี
การระบุอย่างชัดเจนไปก่อน การประกาศครั้งนี้ไม่มีผลย้อนหลัง แต่ถ้าหากต้องการอัพเดท
รางวัลเป็นตามที่ประกาศไว้ข้างต้น ก็จะต้องเสียงบประมาณชมรมตามจำนวนที่กำหนดไว้
avatar
EUR
Chairman's Club
THE NOBLEMAN ®

Chairman's ClubTHE NOBLEMAN ®

Class Lv.50
INFO. Elite Urban Royle
รักษาการณ์ประธานปกครอง
ชมรม : โสตทัศนศึกษา (ที่ปรึกษา)
ได้รับโบนัสเงินฝาก (CHIPS) ในอัตรา 5.0% ต่อเดือน

Ore Ore : 2,102
Spirit Point : 58611068
CHIPS +616 M 844 K 604

เพิ่มอัตราสินทรัพย์ประเภท CHIPS 2.0%/เดือน | ไม่เสียค่าใช้จ่ายของกรงในการเก็บมาสค็อตที่ติดประกาศนียบัตรนี้ลงคลังมาสค็อต

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
44172/54000  (44172/54000)

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

อ่านหัวข้อก่อนหน้า อ่านหัวข้อถัดไป ขึ้นไปข้างบน

- Similar topics

Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
2015 © QUAINT and THE NOBLEMAN All Rights Reserved.