จ่ายค่าเทอมและค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วย Spirit Point อย่างไร?

อ่านหัวข้อก่อนหน้า อ่านหัวข้อถัดไป Go down

จ่ายค่าเทอมและค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วย Spirit Point อย่างไร?

ตั้งหัวข้อ  Wiiw on Wed 27 Aug 2014, 22:27

>> Spirit Point คืออะไร...?

.....เป็นเหมือนแต้มสะสมที่ใช้กันภายใน Quaint School Community แห่งนี้ ซึ่งจะได้รับ
สะสมเรื่อยๆจากการร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือแม้กระทั่งจากการตอบกระทู้หรือการตั้งกระทู้ ซึ่งถ้า
เป็นในรูปแบบเก่าหลายคนอาจจะคุ้นหูในชื่อของ Q.Point นั่นเอง โดยแต้มสะสม Spirit Point
นี้จะแสดงอยู่บนโปรไฟล์ส่วนตัวด้านข้างเวลาแสดงความคิดเห็นของแต่ละคน ซึ่งแต้มสปิริตพ้อยท์
นี้จะอยู่ในการควบคุมและดูแลโดยระดับผู้อำนวยการโรงเรียนเท่านั้น!!


     

>> ทำอย่างไรถึงจะได้รับ Spirit Point เพิ่มขึ้น...?


 1. ได้รับจากการ สร้าง-ตอบ กระทู้ภายในเว็บบอร์ด

  : การแสงความคิดเห็น (ตอบกระทู้) ภายในหมวดนั้น
  : การตั้งกระทู้แสงความคิดเห็น (สร้างกระทู้) ภายในหมวดนั้น

       

 2. ได้รับจากการปฎิบัติภารกิจที่ทางโรงเรียนมอบหมายให้ในแต่ละครั้ง
 3. ได้รับจากการร่วมกิจกรรมต่างๆภายใน Webboard, Facebook, Line Group, Chat Box เป็นต้น
  โดยจะมีการระบุหรือแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจนว่ากิจกรรมนั้นจะได้รับแต้มสะสมเท่าไร

 4. ได้รับจาก Event พิเศษในกรณีอื่นๆตามที่ระบุไว้


>> สะสมแต้ม Spirit Point ไปเพื่ออะไร...?

.....เราสะสมแต้มเพื่อนำไปแลกเปลี่ยนเป็น CHIPS หรือค่าเงินที่นำไปใช้ในการจ่ายค่าเทอม
หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆจิปาถะภายใน Quaint School Community แห่งนี้ ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนคือ...


Spirit Point 10 แต้ม => แลกเปลี่ยนเป็น =>  +1

.....ซึ่งค่า CHIPS จะถูกแสดงในช่องโปรไฟล์ส่วนตัวเช่นเดียวกับ Spirit Point นั่นเอง
(ไฮไลท์ช่องสีน้ำเงินตามภาพ) และค่า CHIPS นี้จะถูกควบคุมและดูแลโดยทางบริษัท 
NOBLEMAN เท่านั้น!!! โดยคุณสามารถแลก Spirit Pointเป็น CHIPS ได้โดย "คลิ๊กที่นี่"

     

.....เพียงแต่การแลกเปลี่ยน Spirit Point มาเป็น CHIPS จะต้องเสียภาษี (TAX) 20% และไม่สามารถแลก
เปลี่ยน CHIPS ไปเป็น Spirit Point ได้เด็ดขาด ยกตัวอย่างเช่น...

ต้องการแลกเปลี่ยน Spirit Point 500 แต้ม เป็น CHIPS จะมีกระบวนการดังนี้...

Spirit Point 1,000,000 แต้ม
=====>  +100,000 (500 K)
=====> เสียภาษี (TAX) 20% โดยอัตโนมัติ 100,000 x 20% = 20,000
=====> จะได้รับ CHIPS 100,000 - 20,000 = 80,000
=====> สุดท้ายแล้วคุณจะได้รับ  +80,000 (80 K)

** แต่  จะไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็น Spirit Point ได้ **

....และระบบสามารถรองรับ Spirit Point ได้สูงสุดที่ 100,000,000 แต้มเท่านั้น
หากบุคคลใดที่มีแต้ม Spirit Point ถึงจำนวนสูงสุดแล้ว ทางธนาคารฯจะทำการแลก
แต้มเป็น CHIPS ให้โดยอัตโนมัติ แต่ท่านจะสูญเสียค่าบริการ (Service Charge)
อีก 20% และภาษี (TAX) 20%รวมแล้วทั้งหมด 40% เลยทีเดียว ซึ่งแปลว่าหาก
ท่านไม่หมั่นตรวจเช็คแต้ม Spirit Point บ่อยๆทำให้ท่านอาจสูญเสีย CHIPS ได้ใน
ครั้งเดียวสูงสุดถึง 4,000,000 CHIPS เลยทีเดียว!!!!!


>> เราจะนำ CHIPS ไปใช้อะไร...?

.....การดำรงชีวิตภายใน Quaint School Community แห่งนี้จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องใช้เงิน
เช่น การจ่ายค่าเทอม, การจ่ายค่าหอพัก, ค่าใช้จ่ายจิปาถะต่างๆภายในโรงเรียนนั่นเอง โดยค่า
ใช้จ่ายพื้นฐานที่นักเรียน, อาจารย์และผู้อำนวยการโรงเรียน ที่จะต้องเสียให้กับทางโรงเรียน
ทุกเดือนเพืื่อที่ทางโรงเรียนจะนำไปชำระกับทางบริษัทฯดังต่อไปนี้.....ซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะถูกหักออกจาก CHIPS อย่างอัตโนมัติทุกๆวันที่ 1 ของทุกเดือน
ดังนั้นทุกท่านจะต้องเตรียม CHIPS ไว้ให้เพียงพอในการจ่ายชำระค่าใช้จ่ายทุกครั้งมิเช่นนั้น
CHIPS ของท่านอาจติดลบได้!!!


>> ถ้าหาก CHIPS ติดลบจะเกิดอะไรขึ้น...?

.....เมื่อ CHIPS ติดลบแล้ว ระบบจะทำการแลก Spirit Point ให้โดยอัตโนมัติจนกว่า
CHIPS จะเป็นบวกนั่นเองเพียงแต่ถ้าหากรอให้ระบบแลก CHIPS อัตโนมัติในแต่ละครั้ง
จะต้องเสียค่าบริการ (Service Charge) 20% เพิ่มเติม นั่นคือถ้าหากสมาชิก
ไม่ได้ตรวจสอบ CHIPS ของตนเองก่อนการชำระค่าใช้จ่ายทุกครั้ง จะต้องสูญเสียในการ
แลกเปลี่ยนมหาศาลทีเดียวทั้งค่าภาษี (TAX) และค่าบริการ (Service Charge) 
รวมทั้งหมด 40%!!


.....แต่ถ้าหากในกรณีที่ CHIPS ติดลบและไม่มี Spirit Point หลงเหลืออยู่เพื่อใช้ใน
การแลกแล้วนั่นแปลว่าคุณกำลังอยู่ใน "สภาวะเป็นหนี้สิน" นั่นเอง ในระหว่างสภาวะ
หนี้สิน คุณจะถูกเรียกเก็บดอกเบี้ยเพิ่มเติม 20% ในแต่ละเดือนจากหนี้สินทั้งหมด
ของคุณ ดังนั้นหากคุณไม่รีบสะสมแต้มหรือหา CHIPS มาชดใช้หนี้สินโดยเร็ว คุณอาจมี
หนี้สินเพิ่มขึ้นมหาศาลโดยไม่รู้ตัวก็เป็นได้!!!


>> ถ้าหากอยู่ใน "สภาวะเป็นหนี้สิน" แล้วจะเกิดอะไรขึ้น...?

.....การที่คุณเป็นหนี้สินเพิ่มเติมนั้นจะส่งผลให้คุณไม่มีเงินในการชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ
ภายในโรงเรียน ซึ่งทางจะมีบทลงโทษซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาตามดุลพินิจของทาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนว่าจะมีบทลงโทษอย่างไร อาทิเช่น...คุณไม่สามารถเลื่อนระดับ
ชั้นต่อไปได้แม้ว่าเกรดเฉลี่ยของคุณจะผ่านเกณฑ์ก็ตาม หรือไปจนถึงโทษขั้นสูงสุด
คือถูกเชิญออกจากโรงเรียนและพ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรืออาจารย์นั่นเอง!!!

และในขณะที่คุณอยู่ในสถาวะเป็นหนี้สินนั้น ทางธนาคารจะทำการคิดดอกเบี้ยสภาวะ
หนี้สินตามระดับต่างๆ ดังต่อไปนี้...


- หนี้สินติดค้างระหว่าง -1 จนถึง -100 K : ดอกเบี้ยสภาวะหนี้สิน 10.0% ต่อเดือน
- หนี้สินติดค้างระหว่าง -100 K จนถึง -250 K : ดอกเบี้ยสภาวะหนี้สิน 15.0% ต่อเดือน
- หนี้สินติดค้างระหว่าง -250 K จนถึง -500 K : ดอกเบี้ยสภาวะหนี้สิน 20.0% ต่อเดือน
- หนี้สินติดค้างระหว่าง -500 K จนถึง -750 K : ดอกเบี้ยสภาวะหนี้สิน 25.0% ต่อเดือน
- หนี้สินติดค้างระหว่าง -750 K จนถึง -1 M : ดอกเบี้ยสภาวะหนี้สิน 50.0% ต่อเดือน

.....เมื่อนักเรียนหรืออาจารย์คนใดที่มีหนี้สินครบ  -1 M 500 K หรือมากกว่าขึ้นไป
ทางบริษัทฯจะทำการเก็บหนี้สินทั้งหมดจากผู้อำนวยการโรงเรียนแทนเพราะถือว่าเป็นความ
บกพร่องในการบริหารโรงเรียนของผู้อำนวยการโรงเรียนนั่นเอง หากเมื่อผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นหนี้กับทางบริษัทฯเป็นจำนวนมหาศาล ทางบริษัทฯอาจทำการพิจารณาโดยการระงับการ
บริหารชั่วคราวและส่งคณะผู้บริหารบางส่วนของทางบริษัทฯลงมาบริหารงานเองจนกว่าผลประ
กอบการของทางโรงเรียนนั้นจะกลับมาเป็นบวกอีกครั้ง

....ดังนั้นการเข้ามาศึกษาร่ำเรียนหรือสอนนักเรียนภายในโรงเรียนแห่งนี้จะคำนึงเพียงการเรียน
หรือการสอนไปวันๆไม่ได้คุณจะต้องคำนึงถึงงบประมาณภายในกระเป๋าที่เหลืองอยู่ของคุณในการ
ดำรงชีวิตอยู่ภายในโรงเรียนแห่งนี้ด้วยนั่นเอง!!


แก้ไขล่าสุดโดย Wiiw เมื่อ Thu 16 Mar 2017, 16:25, ทั้งหมด 17 ครั้ง
avatar
Wiiw
© THE NOBLEMAN
© THE NOBLEMAN

Spirit Point : 55022096

ดูข้อมูลส่วนตัว http://qcommu.board.st

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: จ่ายค่าเทอมและค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วย Spirit Point อย่างไร?

ตั้งหัวข้อ  Wiiw on Wed 27 Aug 2014, 22:35


.....และนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนแล้ว ทางบริษัทยังมีการมอบทุนการศึกษาและ
เงินเดือนให้กับนักเรียนและอาจารย์รวมไปถึงผู้อำนวยการโรงเรียนอีกด้วย ซึ่งจะได้รับทุกๆวันที่
1 ของแต่ละเดือน โดยจะนำไปหักออกจากค่าใช้จ่ายสำคัญต่างๆอาทิเช่น ค่าเทอม, ค่าห้องพัก,
ค่าส่วนกลาง, ฯลฯ ตามที่ทางบริษัทเรียกเก็บกับทางโรงเรียนก่อน และส่วนที่เหลือจะทำการโอน
เข้าบัญชีของนักเรียน, อาจารย์ และผู้อำนวยการโรงเรียนโดยอัตโนมัติ และทุนการศึกษากับเงิน
เดือนตามตารางด้านล่างนี้เป็นส่วนแยกต่างหากที่ไม่รวมกับส่วนพิเศษที่ทางบริษัทแจกเป็นทุนการ
ศึกษาพิเศษหรือโบนัสเงินเดือนในโอกาสอื่นๆ โดยคุณจะได้รับตามเงื่อนไขระดับชั้นดังนี้...ตารางการเลื่อนระดับชั้น

ชื่อตำแหน่งGrade Exp.ทุนการศึกษา / ฐานเงินเดือนBONUS
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1500 +10,000+50%
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 21,000 +20,000+50%
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 31,500 +30,000+50%
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 42,000 +40,000+50%
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 52,500 +50,000+50%
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 63,000 +60,000+50%
อาจารย์ฝึกสอน
บุคลากรฝึกงาน
1,000 +100,000+60%
อาจารย์ประจำวิชา
บุคลากรทั่วไป
2,000 +150,000+70%
อาจารย์หัวหน้าภาควิชา
หัวหน้าสายบุคลากร
3,000 +200,000+80%
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
บุคลากรระดับผู้จัดการ
4,000 +250,000+90%
รองศาสตราจารย์
รองผู้บริหารประจำอาคาร
5,000 +300,000+95%
ศาสตราจารย์
ผู้บริหารประจำอาคาร
N/A +350,000+100%

โดยทุนการศึกษาและเงินเดือนจะได้รับก็ต่อเมื่อ "ทำภารกิจทุกภารกิจภายในเดือนนั้นเสร็จสมบูรณ์"
หากขาดเพียงภารกิจใดภารกิจหนึ่งจะไม่ได้รับทุนการศึกษาและเงินเดือนในทันที

และในส่วนของ BONUS จะได้รับก็ต่อเมื่อภายในเดือนนั้นสามารถปฎิบัติภารกิจได้อย่างยอดเยี่ยม
โดยได้รับตราประทับ "ระดับสูงสุด" เป็นจำนวนอย่างน้อย "1" ดวง หรือได้รับตราประทับระดับ 2 นับ
จากระดับสูงสุดเป็นจำนวนอย่างน้อย "2" ดวงภายในเดือนนั้นๆเท่านั้น (ตัวอย่างตราประทับด้านล่าง)


ตัวอย่างสแตมป์ระดับสูงสุด (ต้องมีอย่างน้อย 1 ดวงภายในเดือนนั้น) พิมพ์ว่า:
  MASTER TRIANGLE STAMP
ตราประทับระดับสูงสุดในหมวดภารกิจรูมเมทและภารกิจพิเศษ มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมทองคำแท้ มีมูลค่า +200 Grade Exp. จะได้รับเมื่อปฎิบัติภารกิจได้เพอร์เฟ็คเป็นที่น่าประทับใจแก่ผู้อำนวยการโรงเรียน
  3 STAR DIAMOND STAMP
ตราประทับระดับสูงสุดในหมวดภารกิจทั่วไปสำหรับอาจารย์เท่านั้น มีลักษณะเป็นเพชรสีดำผสมทองคำแท้ มีมูลค่า +200 Grade Exp. จะได้รับเมื่อปฎิบัติภารกิจได้เพอร์เฟ็คเป็นที่น่าประทับใจแก่ผู้อำนวยการโรงเรียน
  S - CLASS STAMP
ตราประทับระดับสูงสุดในหมวดภารกิจทั่วไปสำหรับนักเรียนเท่านั้น มีลักษณะเป็นดาวสีนิลสุดแสนจะคลาสสิก มีมูลค่า +100 Grade Exp. จะได้รับเมื่อปฎิบัติภารกิจได้เพอร์เฟ็คเป็นที่น่าประทับใจแก่ผู้อำนวยการโรงเรียน

ตัวอย่างสแตมป์ระดับ 2 นับจากระดับสูงสุด (ต้องมีอย่างน้อย 2 ดวงภายในเดือนนั้น) พิมพ์ว่า:
  GRAND PENTAGON STAMP
ตราประทับระดับสูงมากในหมวดภารกิจรูมเมทและภารกิจพิเศษ มีลักษณะเป็นห้าเหลี่ยมเทอร์ควอยซ์ผสมทองคำแท้ มีมูลค่า +150 Grade Exp. จะได้รับเมื่อปฎิบัติภารกิจได้สุดยอดเป็นที่น่าปลาบปลื้มแก่ผู้อำนวยการโรงเรียน
  2 STAR SAPPHIRE STAMP
ตราประทับระดับกลางในหมวดภารกิจทั่วไปสำหรับอาจารย์เท่านั้น มีลักษณะเป็นแซฟไฟร์สีฟ้าผสมทองคำแท้ มีมูลค่า +150 Grade Exp. จะได้รับเมื่อปฎิบัติภารกิจได้ดีเยี่ยมเป็นที่น่าพึงพอใจแก่ผู้อำนวยการโรงเรียน
  A - CLASS STAMP
ตราประทับระดับสูงในหมวดภารกิจทั่วไปสำหรับนักเรียนเท่านั้น มีลักษณะเป็นดาวสีทับทิม สื่อถึงความหรูหรา มีมูลค่า +80 Grade Exp. จะได้รับเมื่อปฎิบัติภารกิจได้ยอดเยี่ยมเป็นที่น่าประทับใจแก่ผู้อำนวยการโรงเรียน


แก้ไขล่าสุดโดย Wiiw เมื่อ Sun 14 May 2017, 23:25, ทั้งหมด 10 ครั้ง
avatar
Wiiw
© THE NOBLEMAN
© THE NOBLEMAN

Spirit Point : 55022096

ดูข้อมูลส่วนตัว http://qcommu.board.st

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: จ่ายค่าเทอมและค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วย Spirit Point อย่างไร?

ตั้งหัวข้อ  Wiiw on Wed 27 Aug 2014, 22:35

>> อ่านแล้วเริ่มงง สรุปสั้นๆคืออะไร...?


 • Spirit Point : เป็นแต้มสะสมที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมทุกอย่างรวมไปถึงภารกิจในโรงเรียน
  ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้จัดการเกี่ยวกับแต้มสะสมนี้ โดยเราจะนำแต้มสะสมนี้ไปแลกเปลี่ยน
  เป็น CHIPS นั่นเอง (แลกแต้มสะสมได้ที่ "คลิ๊กที่นี่")


 • CHIPS : เป็นเงินที่ใช้ในการจ่ายค่าเทอมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดภายในโรงเรียน ได้มาจากการแลก
  แต้มสะสม Spirit Point และกิจกรรมที่ทาง NOBLEMAN เป็นผู้จัด โดยเงินนี้จะถูกจัดการโดย
  บริษัท NOBLEMAN เพียงผู้เดียวเท่านั้น
  (ไม่สามารถแลกกลับเป็น Spirit Point ได้)

 • ค่าเทอมและค่าห้องพักประจำเดือน : กลับไปดูตารางในจดหมายว่าคุณต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด
  เท่าไรต่อเดือน แล้วเตรียม CHIPS ให้เพียงพอก่อนจะถึงวันชำระค่าใช้จ่าย
  (วันที่ 1 ของทุกเดือน)

 • ทุนการศึกษาและเงินเดือน : ทางบริษัท NOBLEMAN มีมอบให้กับนักเรียนและอาจารย์ทุกท่าน
  ทุกเดือนอยู่แล้ว โดยจะหักออกจากค่าใช้จ่ายที่จะเก็บเพราะจ่ายให้วันเดียวกัน
  (ควรเตรียม CHIPS
  ไว้ให้เพียงพอดีกว่ารอหักจากส่วนนี้)

  **หมายเหตุ** ทุนการศึกษาและเงินเดือนจะได้รับต่อเมื่อกรณีที่ปฎิบัติภารกิจครบถ้วนภายในเดือนนั้นเท่านั้น

 • ภาษี (TAX) และค่าบริการ (Service Charge) : ตรงนี้ไม่ต้องไปจำ มันหักไปอัตโนมัติทันที
  เอาเป็นว่าจำให้ขึ้นใจแค่ว่า "เตรียม CHIPS ให้พอค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องจ่ายก่อนวันที่ 1 ของ
  ทุกเดือน
  " กับพยายามอย่าให้แต้ม Spirit Point แตะจุดลิมิตที่ 100,000,000 แต้มเท่านั้นพอ
  ไม่งั้นแล้วคุณจะเสียเงิน (CHIPS) โดยสูญเปล่าเยอะมากกว่าเดิมเป็นอย่างมาก


 • สภาวะหนี้สิน : หมั่นดู CHIPS ของตนเองอย่าให้เป็นค่าติดลบ ไม่งั้นดอกเบี้ยคุณจะเพิ่มมหาศาล
  และคนที่จะต้องชดใช้หนี้แทนคุณคือ "ผู้อำนวยการโรงเรียน" เมื่อคุณมีหนี้แตะหลัก -1 M 500 K

avatar
Wiiw
© THE NOBLEMAN
© THE NOBLEMAN

Spirit Point : 55022096

ดูข้อมูลส่วนตัว http://qcommu.board.st

ขึ้นไปข้างบน Go down

อ่านหัวข้อก่อนหน้า อ่านหัวข้อถัดไป ขึ้นไปข้างบน

- Similar topics

Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
2015 © QUAINT and THE NOBLEMAN All Rights Reserved.