[ UPDATE ] : เปลี่ยนแปลงจำนวนสูงสุดของไอเทมที่สามารถเก็บได้

อ่านหัวข้อก่อนหน้า อ่านหัวข้อถัดไป Go down

แก้ไข [ UPDATE ] : เปลี่ยนแปลงจำนวนสูงสุดของไอเทมที่สามารถเก็บได้

ตั้งหัวข้อ  EUR on Sun 14 Aug 2016, 01:25

  Update Version : 2.3A
  Quaint School Community

  :2015 ⓒ NOBLEMAN (EST.1990) All Right Reserved.


จำนวนสูงสุดของไอเทมที่สามารถเก็บได้ คืออะไร...?

        ไอเทมที่สามารถเก็บได้ใน Storage แต่ละชนิดจะมีจำนวนสูงสุดแตกต่างกันออกไป
โดยจำนวนสูงสุดแต่ละประเภทระหว่างแบบเก่าและแบบปัจจุบันที่จะนำมาใช้นับตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป มีดังนี้...


ประเภทไอเทมจำนวนสูงสุดต่อชนิดไอเทม
รูปแบบเดิมรูปแบบใหม่
ถ้วยรางวัลเกียรติยศ999
ไอเทมทั่วไป999
MASCOT สัตว์เลี้ยงภูติ11
ชุดสวมใส่ตัวละคร992
เครื่องประดับตัวละคร11

ขีดจำกัดสูงสุดลง เนื่องจากเพื่อลดภาระการเก็บข้อมูลของเว็บบอร์ด และเวลาแสดงผลใน
ขณะที่เข้าหน้า PASSPORT ตัวละครลง ไอเทมที่ถูกลดขีดจำกัดสูงสุดลงคือ ชุดสวมใส่
ตัวละคร จากจำนวนสูงสุดที่ 99 ชุด/ชนิด เหลือเพียง 2 ชุด/ชนิด เท่านั้น โดยแบ่งออก
เป็นชุดสำหรับเปลี่ยนให้ตัวละครตนเอง 1 ชุด และชุดสำหรับขายให้กับบุคคลอื่นๆ 1 ชุด
ซึ่งชุดที่เป็นจำนวนเกินที่เหลือนั้นไม่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ใดใด ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุให้ถูก
ลดขีดจำกัดสูงสุดลงเพื่อประโยชน์ที่ดีกว่า

สำหรับนักเรียนหรืออาจารย์และบุคลากรท่านใดที่ปัจจุบันมีชุดตัวละครแต่ละชนิดมากกว่า
2 ชุดนั้น สามารถนำชุดตัวละครที่เหลือมาขายคืนให้กับทางโรงเรียนในราคา 20% ของ
ราคาชุดที่ประเมินจากตลาดหลักทรัพย์ผ่านทางหมวด THE DEAL CLUB ภายใน 7 วัน
หรือภายในวันที่ 21 AUG 2016 ; 23.59 TH โดยหลังจากวันที่กำหนดแล้วเป็นต้นไป
ชุดตัวละครทุกชนิดในคลัง Storage ส่วนบุคคลที่มีมากกว่า 2 ชุด จะถูกระบบนำออกไป
ให้เหลือเพียง 2 ชุด/ชนิด ในทันที ซึ่งทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบในการรับซื้อชุดคืนเมื่อ
เลยกำหนดเวลาไปแล้วหรือชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีใดใด

* ทางโรงเรียนรับซื้อคืนเฉพาะชุดตัวละครที่ซ้ำกันมากกว่า 2 ชุดขึ้นไปเท่านั้น ไม่สามารถ
ขายชุดตัวละครที่มีในคลังไม่ถึง 2 ชุดคืนให้กับทางโรงเรียนได้ *


นักเรียนหรืออาจารย์และบุคลากรท่านใดที่ขายชุดตัวละครที่ซ้ำกันคืนให้กับทางโรงเรียน
ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางโรงเรียนขอมอบของรางวัล
เพื่อเป็นการชดเชยเพิ่มเติมดังต่อไปนี้...


♦♦♦➙   ขายชุดคืนครบ 50 ชุดภายในครั้งเดียว
** สงวนสิทธิ์รับรางวัลนี้ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น **

  DOCTORATE  CERTIFICATE
ประกาศนียบัตรการจบหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิตของมาสค็อต เมื่อติดประกาศนียบัตรนี้นั่นแปลว่ามาสค็อตตัวนั้นมีความเฉลียวฉลาดมากกว่ามาสค็อตทั่วไป รวมไปถึงอาจส่งผลให้มาสค็อตมีพลังแฝงลึกลับเพิ่มขึ้น
ลดค่า Grade Exp. สูงสุดลงจำนวน 10%
ไม่เสียค่าใช้จ่ายของกรงในการเก็บมาสค็อตที่ติดประกาศนียบัตรนี้ลงคลังมาสค็อต
  RECYCLE BADGE
เข็มกลัดเสริมบารมี ช่วยเพิ่มพลังให้ MASCOT โดยได้รับจากการรีไซเคิลไอเทมให้เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น ผ่านช่องทางกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น
ลดค่า Grade Exp. สูงสุดลงจำนวน 5%
ลดค่า Grade Exp. สูงสุดลงเพิ่มอีกจำนวน 5% สำหรับมาสค็อตชนิด "GRASS"
สามารถ สวมใส่-ถอด เข็มกลัดชิ้นนี้ได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องใช้ไอเทม

♦♦♦➙   ขายชุดคืนครบ 25 ชุดภายในครั้งเดียว
** สงวนสิทธิ์รับรางวัลนี้ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น **

  GRADUATE CERTIFICATE
ประกาศนียบัตรการจบหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของมาสค็อต เมื่อติดประกาศนียบัตรนี้นั่นแปลว่ามาสค็อตตัวนั้นมีความเฉลียวฉลาดมากกว่ามาสค็อตทั่วไป รวมไปถึงอาจส่งผลให้มาสค็อตมีพลังแฝงลึกลับเพิ่มขึ้น
ลดค่า Grade Exp. สูงสุดลงจำนวน 8%
ไม่เสียค่าใช้จ่ายของกรงในการเก็บมาสค็อตที่ติดประกาศนียบัตรนี้ลงคลังมาสค็อต
  RECYCLE BADGE
เข็มกลัดเสริมบารมี ช่วยเพิ่มพลังให้ MASCOT โดยได้รับจากการรีไซเคิลไอเทมให้เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น ผ่านช่องทางกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น
ลดค่า Grade Exp. สูงสุดลงจำนวน 5%
ลดค่า Grade Exp. สูงสุดลงเพิ่มอีกจำนวน 5% สำหรับมาสค็อตชนิด "GRASS"
สามารถ สวมใส่-ถอด เข็มกลัดชิ้นนี้ได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องใช้ไอเทม

♦♦♦➙   ขายชุดคืนครบ 10 ชุดภายในครั้งเดียว
** สงวนสิทธิ์รับรางวัลนี้ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น **

  SECONDARY CERTIFICATE
ประกาศนียบัตรการจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาของมาสค็อต เมื่อติดประกาศนียบัตรนี้นั่นแปลว่ามาสค็อตตัวนั้นมีความเฉลียวฉลาดมากกว่ามาสค็อตทั่วไป รวมไปถึงอาจส่งผลให้มาสค็อตมีพลังแฝงลึกลับเพิ่มขึ้น
ลดค่า Grade Exp. สูงสุดลงจำนวน 6%
ไม่เสียค่าใช้จ่ายของกรงในการเก็บมาสค็อตที่ติดประกาศนียบัตรนี้ลงคลังมาสค็อต
  RECYCLE BADGE
เข็มกลัดเสริมบารมี ช่วยเพิ่มพลังให้ MASCOT โดยได้รับจากการรีไซเคิลไอเทมให้เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น ผ่านช่องทางกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น
ลดค่า Grade Exp. สูงสุดลงจำนวน 5%
ลดค่า Grade Exp. สูงสุดลงเพิ่มอีกจำนวน 5% สำหรับมาสค็อตชนิด "GRASS"
สามารถ สวมใส่-ถอด เข็มกลัดชิ้นนี้ได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องใช้ไอเทม
avatar
EUR
Chairman's Club
THE NOBLEMAN ®

Chairman's ClubTHE NOBLEMAN ®

Class Lv.50
INFO. Elite Urban Royle
รักษาการณ์ประธานปกครอง
ชมรม : โสตทัศนศึกษา (ที่ปรึกษา)
ได้รับโบนัสเงินฝาก (CHIPS) ในอัตรา 5.0% ต่อเดือน

Ore Ore : 1,925
Spirit Point : 58610968
CHIPS +606 M 544 K 604

เพิ่มอัตราสินทรัพย์ประเภท CHIPS 2.0%/เดือน | ไม่เสียค่าใช้จ่ายของกรงในการเก็บมาสค็อตที่ติดประกาศนียบัตรนี้ลงคลังมาสค็อต

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
44172/54000  (44172/54000)

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

อ่านหัวข้อก่อนหน้า อ่านหัวข้อถัดไป ขึ้นไปข้างบน

- Similar topics

Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
2015 © QUAINT and THE NOBLEMAN All Rights Reserved.