Lesson 60 : Quaint Charity

อ่านหัวข้อก่อนหน้า อ่านหัวข้อถัดไป Go down

Quest Lesson 60 : Quaint Charity

ตั้งหัวข้อ  Nearmoki-2b on Fri 16 Jun 2017, 00:27

มีจดหมายฉบับหนึ่งถูกส่งไปยังบ้านผู้ปกครองของ
นักเรียนภายในโรงเรียนทุกคน ภายในจดหมายมี
เนื้อหาดังต่อไปนี้


เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการเพื่อการกุศล
เรียน สมาคมศิษย์เก่า ครูและผู้ปกครอง โรงเรียนมัธยมเพื่อผู้พิการในนามของควิ้นท์

   ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมสมาคมศิษย์เก่า ครูและผู้ปกครอง โรงเรียนมัธยมเพื่อผู้พิการในนามของควิ้นท์ ทุกท่านเข้าร่วมการประชุมโครงการ Quaint Charity ซึ่งเป็นโครงการเพื่อการกุศลครั้งใหญ่ประจำปีนี้ เช่นเดียวกับปีอื่นๆ โครงการของเราเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมกำลังทรัพย์เพื่อนำไปบริจาคต่อสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ จุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กพิการและทุพพลภาพที่ด้อยโอกาส เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ ความรู้ และสุขภาพที่ดีของพวกเขา ท่านที่สนใจสามารถรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดได้ในการประชุมโครงการในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ.หอประชุมภายในอาคาร Convention Hall

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Narin
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Principal of Quaint School Community
Date of broadcast :
Fri 16 June 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม

ตารางการประชุมโครงการ Quaint Charity
10.00 - 12.00 : ประชุมโครงการ
13.00 - 17.00 : งานเลี้ยงพบปะสมาคม

หัวหน้าโครงการ :
ผู้อำนวยการนรินทร์

ผู้สนับสนุนโครงการรายหลัก :
THE NOBLEMAN
(โดยมีเอลิทเป็นตัวแทนบริษัทในการร่วมประชุม)

พิธีกรนำเสนอโครงการ :
แม็กเวล ซอนเนอร์

งานเลี้ยงเริ่มต้นด้วยการรับประทานอาหารร่วมกัน
ภายในโรงอาหาร เมื่อทานเสร็จแล้วจึงกลับไปยัง
ลานประชุมภายในอาคาร Convention Hall
เพื่อร่วมงานเลี้ยง งานเลี้ยงครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ
การพบปะพูดคุยกันระหว่างสมาคมศิษย์เก่า ครู
และผู้ปกครองที่อาจไม่ได้พบหน้ากันมานาน
หรือไม่เคยพบหน้ากันมาก่อน เพื่อพูดคุยสังสรรค์
ทำความรู้จัก หรือพูดคุยเกี่ยวกับโครงการ

ประชุมช่วงเช้าไม่อนุญาตให้นักเรียนที่กำลัง
ศึกษาอยู่ในปัจจุบันเข้าร่วม จะต้องเป็นศิษย์เก่า
ครู หรือผู้ปกครองเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ผู้ปกครอง
ไม่ว่างเข้าร่วมประชุม จึงอนุญาตให้นักเรียนเข้า
ร่วมประชุมแทนได้

งานเลี้ยงในช่วงบ่าย นักเรียนสามารถเข้าร่วมงาน
สังสรรค์ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าและผู้ปกครองได้
ตามอัธยาศัย


*รายละเอียดทั้งหมดเป็นเพียงเนื้อเรื่องภารกิจ
เท่านั้น ไม่มีประชุมจริงๆในวันดังกล่าว ผู้ปกครอง
ในความหมายของภารกิจคือผู้ปกครองตามเนื้อเรื่อง
ของตัวละคร ไม่เกี่ยวกับผู้เล่นแต่อย่างใด*


ระยะเวลาภารกิจ พิมพ์ว่า:FRI 16/06/17 ; 19.00 TH - FRI 30/06/17 ; 23.59 TH

รายละเอียดภารกิจ พิมพ์ว่า:
แต่งเรื่องวันประชุมโครงการ Quaint Charity
สามารถเลือกได้ว่าจะให้ผู้ปกครองมาร่วมประชุม
หรือไม่ ใครมาบ้าง ในกรณีที่เลือกแต่งให้ผู้ปกครอง
ไม่มาร่วมประชุม จะต้องให้เหตุผลประกอบในเนื้อหา
นักเรียนที่ไม่มีผู้ปกครอง ให้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

โดยเนื้อหาครั้งนี้จะต้องใช้ผู้ปกครองเป็น 'ตัวละครหลัก'
(ในกรณีที่มีผู้ปกครอง และผู้ปกครองมาร่วมประชุมได้)
จะเขียนด้วยมุมมองที่หนึ่งหรือมุมมองที่สามก็ได้ แต่
ผู้ปกครองของนักเรียนจะต้องเป็นตัวเด่นที่สุดในเนื้อหา

เลือกเขียนเนื้อหาช่วงไหนก็ได้ ทั้งประชุมและงานเลี้ยง
หรือจะทั้งคู่ก็ได้เช่นกัน ให้ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม
เพียงคนเดียว มากันทั้งบ้าน หรือให้พี่น้อง ลุงป้าน้าอา
เข้าร่วมประชุมแทนพ่อแม่ก็ได้ทั้งสิ้น

กรณีของครู เลือกได้ว่าจะเข้าร่วมประชุมในฐานะ
ศิษย์เก่า หรือพาผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม ครูทุกคน
ต้องเข้าร่วมประชุมช่วงเช้าในฐานะของครู

เมื่อแต่งเนื้อหาเสร็จแล้ว ให้วาดภาพประกอบเนื้อหา
เป็นภาพ 'ผู้ปกครอง' ของคุณ ตามจำนวนผู้ปกครอง
ที่ปรากฏในเนื้อหา
เช่นเขียนถึงพ่อและแม่ ในรูปจะ
ต้องมีรูปของทั้งพ่อและแม่จึงจะครบโจทย์ภารกิจ

กรณีผู้ปกครองมาไม่ได้ ไม่มีผู้ปกครอง ให้วาดภาพ
ตนเองแทน

แปลว่าผู้เล่นสามารถกำหนดสเกลภารกิจของตนเอง
ได้ด้วยการจำกัดช่วงเนื้อเรื่องและจำนวนผู้ปกครอง
ที่เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ปกครองไม่มีผลต่อสแตมป์
เนื่องจากสแตมป์วัดจากสแตนด์ดาร์ดส่วนบุคคลใน
ภาพนั้นๆ

กฏการให้สแตมป์ พิมพ์ว่า:ภาพ 50% / เนื้อหา 50%

ภาพตรวจจากสแตนด์ดาร์ดส่วนบุคคล ภาพตรง
กับเงื่อนไขภารกิจหรือไม่ มีผู้ปกครองครบคน
ตามเนื้อเรื่องหรือเปล่า? เนื้อหาตรวจจาก
เงื่อนไขภารกิจ ความถูกต้องของภาษาโดยรวม
การจัดบรรทัด ความลื่นไหลของภาษา

รางวัลคุณภาพผลงาน

ผู้ที่ทำภารกิจได้เพอร์เฟ็คสูงกว่ามาตรฐานมาก (100%)

  S - CLASS STAMP
ตราประทับระดับสูงสุดในหมวดภารกิจทั่วไป มีลักษณะเป็นดาวสีนิลสุดแสนจะคลาสสิก มีมูลค่า +100 Grade Exp. จะได้รับเมื่อปฎิบัติภารกิจได้เพอร์เฟ็คเป็นที่น่าประทับใจแก่ผู้อำนวยการโรงเรียน
  +1,500,000 Spirit Point
ไอเทมเพิ่มแต้มสะสม Spirit Point ตามปริมาณที่กำหนด สามารถนำไปใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็น CHIPS ได้ในภายหลัง

ผู้ที่ทำภารกิจได้ยอดเยี่ยมกว่ามาตรฐาน (80%+)

  A - CLASS STAMP
ตราประทับระดับสูงในหมวดภารกิจทั่วไป มีลักษณะเป็นดาวสีทับทิม สื่อถึงความหรูหรา มีมูลค่า +80 Grade Exp. จะได้รับเมื่อปฎิบัติภารกิจได้ยอดเยี่ยมเป็นที่น่าประทับใจแก่ผู้อำนวยการโรงเรียน
  +1,250,000 Spirit Point
ไอเทมเพิ่มแต้มสะสม Spirit Point ตามปริมาณที่กำหนด สามารถนำไปใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็น CHIPS ได้ในภายหลัง

ผู้ที่ทำภารกิจได้โดดเด่นกว่ามาตรฐาน (75%+)

  B - CLASS STAMP
ตราประทับระดับสูงในหมวดภารกิจทั่วไป มีลักษณะเป็นดาวสีไพลิน สื่อถึงความลึกล้ำ มีมูลค่า +75 Grade Exp. จะได้รับเมื่อปฎิบัติภารกิจได้ดีมากเป็นที่น่าพึงพอใจแก่ผู้อำนวยการโรงเรียน
  +1,000,000 Spirit Point
ไอเทมเพิ่มแต้มสะสม Spirit Point ตามปริมาณที่กำหนด สามารถนำไปใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็น CHIPS ได้ในภายหลัง

C. ผู้ที่ทำภารกิจได้ตามมาตรฐานทั่วไป (50%+)

  C - CLASS STAMP
ตราประทับระดับกลางในหมวดภารกิจทั่วไป มีลักษณะเป็นดาวสีมรกต สื่อถึงความมั่นคง มีมูลค่า +50 Grade Exp. จะได้รับเมื่อปฎิบัติภารกิจได้ปานกลางเป็นที่น่าพอใจแก่ผู้อำนวยการโรงเรียน
  +900,000 Spirit Point
ไอเทมเพิ่มแต้มสะสม Spirit Point ตามปริมาณที่กำหนด สามารถนำไปใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็น CHIPS ได้ในภายหลัง

D. ผู้ที่ทำภารกิจได้ต่ำกว่ามาตรฐานควรแก่การพัฒนา (35%+)

  D - CLASS STAMP
ตราประทับระดับต่ำในหมวดภารกิจทั่วไป มีลักษณะเป็นดาวสีแอเมทิสต์ สื่อถึงความเรียบง่าย มีมูลค่า +35 Grade Exp. จะได้รับเมื่อปฎิบัติภารกิจผ่านเกณฑ์ตามที่ได้รับมอบหมายไว้
  +800,000 Spirit Point
ไอเทมเพิ่มแต้มสะสม Spirit Point ตามปริมาณที่กำหนด สามารถนำไปใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็น CHIPS ได้ในภายหลัง
รางวัลแห่งความขยัน

.....รางวัลสำหรับแจกให้กับผู้ที่ส่งภารกิจเป็นคนแรกเท่านั้น เพื่อให้กำลังใจผู้ที่มี
ความขยันในการทำภารกิจส่งผู้อำนวยการโรงเรียน


  กล่องแห่งความขยัน
กล่องของขวัญที่ทางโรงเรียนมอบให้กับผู้ส่งภารกิจหลักเป็นคนแรก เมื่อเปิดกล่องแล้วสามารถเลือกรับสกิลบัฟจำนวน 1 สกิลได้ดังนี้...หรือสามารถใช้แร่ QUAINT ORE จำนวน 20 ชิ้นแลกการใช้งานสกิลบัฟ 1 สกิลจาก...อ่านข้อมูลสกิลบัฟได้ที่ "คลิ๊กที่นี่"
รางวัลเกียรติยศแห่งความสร้างสรรค์

.....ถ้วยรางวัลแต่ละชนิดจะถูกมอบให้กับ นักเรียน-อาจารย์ ที่มีผลงานสร้างสรรค์
เกินขอบเขตของจินตนาการ โดยระดับถ้วยเกียรติยศและจำนวนที่จะมอบให้นั้นขึ้น
อยู่กับผู้อำนวยการโรงเรียนเท่านั้น แม้ผลงานที่เพอร์เฟ็คแต่ถ้าขาดความสร้างสรรค์
ก็จะไม่ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศก็เป็นได้ ในทางกลับกันหากผลงานไม่ได้สวยจน
น่าตะลึง แต่ถ้าหากมีความสร้างสรรค์ผู้อำนวยการก็สามารถมอบถ้วยเกียรติยศให้ได้...


  GOLDEN HONOR DEGREE TROPHY
ถ้วยเกียรติยศทองคำแท้ มอบให้แด่ผู้ที่สามารถปฎิบัติภารกิจหรือร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นได้น่าประทับใจผู้อำนวยการเป็นอย่างมาก
  SILVER HONOR DEGREE TROPHY
ถ้วยเกียรติยศเงินแท้ มอบให้แด่ผู้ที่สามารถปฎิบัติภารกิจหรือร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นได้น่าประทับใจผู้อำนวยการ
  BRONZE HONOR DEGREE TROPHY
ถ้วยเกียรติยศทองแดง มอบให้แด่ผู้ที่สามารถปฎิบัติภารกิจหรือร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นได้น่าดึงดูดใจผู้อำนวยการ


Spectacular Award

.....รางวัล Spectacular จะถูกมอบให้สำหรับผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานได้ประทับใจ
สปอนเซอร์จากบริษัท NOBLEMAN (EST.1990) เป็นอย่างมาก โดยผลงานนั้น
จะต้องมีเสน่ห์ในรูปแบบต่างๆที่ดึงดูดสายตาและจิตใจของสปอนเซอร์ ซึ่งไม่ได้ขึ้น
อยู่กับคุณภาพผลงานแต่อย่างใด แต่จะขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์, จินตนาการ,
เสน่ห์ของผลงาน, ความกลมกล่อมของภาพรวม เป็นต้น ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลนี้จะได้
รับการประกาศเกียรติคุณ ณ ความคิดเห็นที่ลงผลงาน และใต้ชื่อกระทู้ภารกิจในหน้า
กระดานภารกิจ พร้อมทั้งของรางวัลดังนี้...

** อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับรางวัลนี้ได้โดย "คลิ๊กที่นี่" **

  +1,000,000 CHIPS
เหรียญตราที่ใช้ในการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดภายในโรงเรียนหรือการร่วมกิจกรรมพิเศษที่ทางบริษัท NOBLEMAN จัดขึ้น โดยสามารถใช้แต้มสะสมจาก Spirit Point ในการแลกได้
  +30 QUAINT ORE
แร่ธาตุพิเศษที่พบได้ในบริเวณรอบโรงเรียน สามารถนำไปใช้แลกเป็นไอเทมต่างๆที่โรงเรียนกำหนดเอาไว้ได้ แร่ธาตุชนิดนี้จะหาได้ยากเป็นพิเศษ ถ้าไม่ได้เดินรอบโรงเรียนบ่อยๆก็จะไม่มีทางที่จะเจอแร่ธาตุชนิดนี้ได้เลย

Signature ------------------------------------------------>
avatar
Nearmoki-2b
Quaint Foundation
Quaint Foundation

INFO. Narin
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชมรม : สภานักเรียน (ที่ปรึกษา)
สามารถซื้อ LOTTO ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Ore Ore : 1,025
Spirit Point : 69616170
CHIPS +67 M 236 K 545PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
12285/68400  (12285/68400)
[ คะแนนสะสมหมาก ]: +0 Point

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

อ่านหัวข้อก่อนหน้า อ่านหัวข้อถัดไป ขึ้นไปข้างบน

- Similar topics

Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
2015 © QUAINT and THE NOBLEMAN All Rights Reserved.