แจ้งรายชื่อชมรมที่ถูกเรียกเก็บ "ค่าบำรุงชมรม"

อ่านหัวข้อก่อนหน้า อ่านหัวข้อถัดไป Go down

แจ้งรายชื่อชมรมที่ถูกเรียกเก็บ "ค่าบำรุงชมรม"

ตั้งหัวข้อ  Wiiw on Tue 01 Aug 2017, 08:53

ตามกฎระเบียบของชมรมอิสระ ที่จะต้องเสียค่าบำรุงชมรมตามเงื่อนไขดังนี้...

กฎและระเบียบของชมรมอิสระ
2. ชมรมอิสระจะต้องเสียค่าบำรุงชมรมเดือนละ -500,000 สามารถแจ้งชำระ
   ได้ที่ "ห้องปกครอง" ซึ่งสามารถระบุได้อย่างอิสระว่าจะเรียกเก็บจากสมาชิกคนใด
   ในชมรม ขึ้นอยู่กับการบริหารของแต่ละชมรมโดยไม่จำเป็นต้องชำระเท่ากันทุกคน
   กรณีที่มีสมาชิกในชมรม 5 คนอาจจะแบ่งชำระเป็น ดังนี้
      - หัวหน้าชมรม รับผิดชอบชำระ -300,000
      - สมาชิก A รับผิดชอบชำระ -20,000
      - สมาชิก B รับผิดชอบชำระ -80,000
      - สมาชิก C รับผิดชอบชำระ -100,000
      - สมาชิก D รับผิดชอบชำระ -0
   โดยให้หัวหน้าชมรมเป็นผู้รับผิดชอบแจ้งทางห้องปกครอง หากกรณีที่ไม่มีการแจ้ง
   จะถือว่าให้เรียกชำระจากหัวหน้าชมรมแต่เพียงผู้เดียว ทางโรงเรียนอนุโลมให้มีการ
   แจ้งชำระถึงวันสุดท้ายคือวันที่ 7 ของแต่ละเดือน

ในเดือนที่ผ่านมามีชมรมอิสระที่ถูกเรียกเก็บค่าบำรุงชมรมพร้อมเหตุผล ดังนี้...

ชมรมการกีฬา
สืบเนื่องจากสมาชิกในชมรมขาดการ "เช็คชื่อ" ในภารกิจรอบเดือนดังกล่าวนี้
ทางโรงเรียนจึงทำการเรียกเก็บค่าบำรุงชมรมจากหัวหน้าชมรมเนื่องจากไม่ได้
มีการระบุการเรียกเก็บค่าบำรุงชมรมอย่างชัดเจน ผู้เสียค่าบำรุงชมรมมีดังนี้...

1. Phumin Prabaripye
    เสียค่าบำรุงชมรมทั้งสิ้น -500,000
avatar
Wiiw
© THE NOBLEMAN
© THE NOBLEMAN

Spirit Point : 53462096

ดูข้อมูลส่วนตัว http://qcommu.board.st

ขึ้นไปข้างบน Go down

อ่านหัวข้อก่อนหน้า อ่านหัวข้อถัดไป ขึ้นไปข้างบน

- Similar topics

Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
2015 © QUAINT and THE NOBLEMAN All Rights Reserved.