เพิ่มอิสระภาพทางการเงินและเวลาด้วย VISA ระดับที่สูงขึ้น

อ่านหัวข้อก่อนหน้า อ่านหัวข้อถัดไป Go down

เพิ่มอิสระภาพทางการเงินและเวลาด้วย VISA ระดับที่สูงขึ้น

ตั้งหัวข้อ  Wiiw on Thu 24 Jul 2014, 11:46

อิสระภาพทางการเงินและเวลาของคุณจะถูกยกระดับขึ้นมาอีกขั้นเพื่อลดความวุ่นวายและ
ความปวดหัวเรื่องทางการเงินอาทิเช่น ภาษี, ค่าบริการ Service Charge, การแลก CHIPS
และในระดับ VISA ที่สูงขึ้นคุณจะมีที่ปรึกษาทางการเงินส่วนตัวที่ช่วยเพิ่มมูลค่าเม็ดเงินในบัญชี
นอกจากนี้ VISA ยังเปรียบเสมือนตัวบ่งบอกฐานะทางการเงินและทางสังคมของคุณอีกด้วย

VISA คืออะไร..?

.....VISA คือระดับขั้นความสามารถในการบริหารเงิน (CHIPS) ของท่าน และเป็นตัวบ่งบอกถึง
สิทธิพิเศษและประโยชน์ต่างๆที่คุณจะได้รับ หรือถ้าเทียบง่ายๆคือ VISA เปรียบเหมือนสมุดบัญชี
เงินฝากของท่านกับทางธนาคาร NOBLEMAN FINANCIAL INSTITUTION นั่นเอง

สังเกตประเภทของ VISA ของคุณได้ที่ PASSPORT ส่วนตัวของคุณในหมวด VISA ดังภาพ...
VISA มีกี่ประเภทและกี่ระดับ..?

.....VISA ในปัจจุบันมีทั้งหมด 5 ประเภทซึ่งแต่ละประเภทจะมีระดับที่แตกต่างกันไป โดยเริ่มแรก
เมื่อทุกคนสมัครเข้าเป็นนักเรียนหรืออาจารย์และบุคลากรต่างๆภายในโรงเรียน Quaint School
Community แห่งนี้ จะได้รับการเปิดบัญชีเงินฝาก (CHIPS) ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่คุณจะใช้จ่ายต่างๆ
ภายในโรงเรียนแห่งนี้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วคือประเภท "NOBLEMAN VISA" และในระดับที่สูงขึ้น
ก็จะมีดังต่อไปนี้...
 • (บัญชีทรัพย์สินสำหรับบุคคลทั่วไป)
  —> ได้รับอัตโนมัติเมื่อสมัครเข้าโรงเรียน Quaint School Community


 • (บัญชีทรัพย์สินสำหรับผู้เริ่มมีฐานะทางสังคม)
  —> มีทรัพย์สินติดตัวมากกว่า +5,000,000 เป็นเวลา 3 เดือนขึ้นไป


 • (บัญชีทรัพย์สินสำหรับเศรษฐีผู้มั่นคง)
  —> มีทรัพย์สินติดตัวมากกว่า +15,000,000 เป็นเวลา 3 เดือนขึ้นไป


 • (บัญชีทรัพย์สินสำหรับมหาเศรษฐีผู้มั่งคั่ง)
  —> มีทรัพย์สินติดตัวมากกว่า +50,000,000 เป็นเวลา 3 เดือนขึ้นไป


 • (บัญชีทรัพย์สินสำหรับอภิมหาเศรษฐีผู้ก้าวไกล)
  —> ไม่เคยมีประวัติเสียด้านการเป็นหนี้สินกับทางธนาคารมาก่อน
  —> ไม่เคยมีประวัติเสียเคยถูกลดระดับ VISA มาก่อน
  —> มีทรัพย์สินติดตัวมากกว่า +250,000,000 เป็นเวลา 3 เดือนขึ้นไป.....ซึ่งการเลื่อนขึ้นของ VISA ระดับต่างๆนั้น ระบบจะทำการเลื่อนขั้นให้อัตโนมัติเมื่อเงื่อนไข
ที่ทางธนาคารกำหนดไว้ผ่านคุณสมบัติ ซึ่งแปลว่าคุณไม่ต้องยุ่งยากทำการเปลี่ยนหรือสมัครใหม่
ในระดับขั้นที่สูงขึ้นนั่นเอง


VISA แต่ละประเภทมีสิทธิพิเศษอะไรบ้าง..?

.....VISA แต่ละประเภทจะมีสิทธิพิเศษที่สูงขึ้นตามระดับ เพื่อให้คุณได้พบกับอิสระภาพทางด้าน
การเงินและเวลาอย่างแท้จริง และการคงคุณสมบัติ VISA แต่ละประเภทจะต้องมีการเสียค่าธรรม
เนียมรายเดือนแต่ละเดือนเพื่อพิสูจน์ว่าคุณเหมาะสมกับ VISA ประเภทนั้นจริงๆ แต่หากพิจารณา
กับสิทธิพิเศษที่คุณจะได้รับนั้นนับว่าคุ้มค่าเป็นอย่างมาก ซึ่งเงื่อนไขสิทธิพิเศษในปัจจุบันมีดังนี้...( ไม่เสียค่าธรรมเนียมรายเดือน )
( สามารถขอรับภาษีคืนจากการแลก Spirit Point ได้ทุกสิ้นปีในอัตราไม่เกิน 150,000 )

** เปิดรับการขอคืนภาษีไม่เกินวันที่ 31 มกราคม ของทุกปีเท่านั้น **
สิทธิพิเศษที่จะได้รับใน NOBLEMAN VISA พิมพ์ว่า:

 • ใช้สิทธิพิเศษพื้นฐานตามที่ธนาคารได้ระบุไว้ในกรณีต่างๆ( ค่าธรรมเนียม -200,000 ต่อเดือน )
( ต้องเสียภาษีอัตราก้าวหน้า 10% จากสินทรัพย์ทั้งหมดทุกสิ้นปี )
สิทธิพิเศษที่จะได้รับใน NOBLEMAN WISDOM พิมพ์ว่า:

 • ได้รับประกาศนียบัตร NOBLEMAN WISDOM
 • ได้รับฉายา (Title)

   
  ฉายา "ผู้ดีมีอันจะกิน"
  ฉายาที่ได้รับจากการได้รับการการันตีและเลื่อนขั้นระดับ VISA จากปกติเป็น WISDOM สามารถใช้งานได้จนกว่าจะถูกถอดถอนสิทธิ์บัญชีทรัพย์สินดังกล่าว
  ช่วยลดค่า Grade Exp. สูงสุด 5%

 • ลดค่าบริการ Service Charge ทุกกรณีจาก 20% เหลือเพียง 15%
 • ได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก (CHIPS) ในอัตรา 2.5% ต่อเดือน
 • ได้รับสิทธิท่องเที่ยวได้ 1 ครั้งภายในะระยะเวลา 12 เดือนโดยไม่เสีย Credit เมื่อขาดภารกิจ
 • ถูกเชิญเข้า "ห้องระบบ" ในกรุ๊ปไลน์ สามารถใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • ได้รับสิทธิพิเศษในกิจกรรมต่างๆมากกว่า VISA ระดับต่ำกว่า( ค่าธรรมเนียม -750,000 ต่อเดือน )
( ต้องเสียภาษีอัตราก้าวหน้า 20% จากสินทรัพย์ทั้งหมดทุกสิ้นปี )
สิทธิพิเศษที่จะได้รับใน NOBLEMAN FIRST พิมพ์ว่า:

 • ได้รับประกาศนียบัตร NOBLEMAN FIRST
 • ได้รับฉายา (Title)

   
  ฉายา "เศรษฐีตัวจริง"
  ฉายาที่ได้รับจากการได้รับการการันตีและเลื่อนขั้นระดับ VISA จาก WISDOM เป็น FIRST สามารถใช้งานได้จนกว่าจะถูกถอดถอนสิทธิ์บัญชีทรัพย์สินดังกล่าว
  ช่วยลดค่า Grade Exp. สูงสุด 7%

 • ลดค่าบริการ Service Charge ทุกกรณีจาก 20% เหลือเพียง 10%
 • ได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก (CHIPS) ในอัตรา 3.5% ต่อเดือน
 • ได้รับสิทธิท่องเที่ยวได้ 1 ครั้งภายในะระยะเวลา 6 เดือนโดยไม่เสีย Credit เมื่อขาดภารกิจ
 • สามารถซื้อ LOTTO ได้สูงสุด 5 ใบ (จากเดิม 3 ใบ)
 • ถูกเชิญเข้า "ห้องระบบ" ในกรุ๊ปไลน์ สามารถใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • ได้รับสิทธิพิเศษในกิจกรรมต่างๆมากกว่า VISA ระดับต่ำกว่า( ค่าธรรมเนียม -3,000,000 ต่อเดือน )
( ต้องเสียภาษีอัตราก้าวหน้า 30% จากสินทรัพย์ทั้งหมดทุกสิ้นปี )
สิทธิพิเศษที่จะได้รับใน NOBLEMAN PRIVATE พิมพ์ว่า:

 • ได้รับประกาศนียบัตร NOBLEMAN PRIVATE
 • ได้รับฉายา (Title)

   
  ฉายา "จับดินเป็นทองคำ"
  ฉายาที่ได้รับจากการได้รับการการันตีและเลื่อนขั้นระดับ VISA จาก FIRST เป็น PRIVATE สามารถใช้งานได้จนกว่าจะถูกถอดถอนสิทธิ์บัญชีทรัพย์สินดังกล่าว
  ช่วยลดค่า Grade Exp. สูงสุด 10%

 • ไม่เสียค่าบริการ Service Charge ทุกกรณี
 • ได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก (CHIPS) ในอัตรา 4.0% ต่อเดือน
 • ได้รับสิทธิท่องเที่ยวได้ 1 ครั้งภายในะระยะเวลา 3 เดือนโดยไม่เสีย Credit เมื่อขาดภารกิจ
 • สามารถซื้อ LOTTO ได้สูงสุด 7 ใบ (จากเดิม 3 ใบ)
 • ถูกเชิญเข้า "ห้องระบบ" ในกรุ๊ปไลน์ สามารถใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • สามารถจัดกิจกรรมพิเศษได้ด้วยตนเองโดยใช้บัญชีทางการเงินของคุณบริหารกิจกรรมได้อย่างอิสระ
 • มีที่ปรึกษาด้านการลงทุนส่วนตัวในช่องทางกิจกรรมต่างๆเพื่อให้คุณได้ผลกำไรสูงสุด
 • ได้รับข่าวสารพิเศษส่วนตัวทาง PM เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆก่อนประกาศอย่างเป็นทางการ
 • ได้รับสิทธิพิเศษในกิจกรรมต่างๆมากกว่า VISA ระดับต่ำกว่า
 • ได้รับไอเทมดังนี้ทันทีหลังจากได้รับคุณสมบัติ (จำนวน 1 ชิ้น)

    NOBLEMAN TREASURE
  หีบสมบัติที่บรรจุไอเทมทุกชนิด ผู้ที่ได้รับหีบนี้จะมีสิทธิ์เลือกรับไอเทมชนิดใดก็ได้ที่มีในระบบจำนวน 1 ชิ้นเท่านั้น โดยไม่จำกัดว่าจะเป็นไอเทมระดับใด

  **ยกเว้นไอเทมเฉพาะทั้งหมดของผู้อำนวยการโรงเรียน Narin และรักษาการณ์ฝ่ายปกครอง Elite Urban Royle เท่านั้น

หมายเหตุ พิมพ์ว่า:ในกรณีที่มีสินทรัพย์รวมติดตัวมากกว่า 250,000,000 แต่คุณสมบัติ
ไม่เพียงพอต่อการอัพระดับวีซ่าเป็น NOBLEMAN VERIEST จะต้องเสียเงิน
ค่าธรรมเนียมรายเดือนและภาษีอัตราก้าวหน้ารายปีดังต่อไปนี้...
☼ ค่าธรรมเนียม -10,000,000 ต่อเดือน
☼ ภาษีอัตราก้าวหน้า 30% จากสินทรัพย์ทั้งหมดทุกสิ้นปี
โดยที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมมากไปกว่าที่ระบุไว้ใน
NOBLEMAN PRIVATE


( ค่าธรรมเนียม -15,000,000 ต่อเดือน )
( ต้องเสียภาษีอัตราก้าวหน้า 30% จากสินทรัพย์ทั้งหมดทุกสิ้นปี )
สิทธิพิเศษที่จะได้รับใน NOBLEMAN VERIEST พิมพ์ว่า:

 • ได้รับประกาศนียบัตร NOBLEMAN VERIEST
 • ได้รับของขวัญสุดพิเศษส่งตรงถึงบ้าน เมื่อมีคุณสมบัติวีซ่าประเภทนี้ต่อเนื่องครบ 6 เดือน
 • ได้รับ TAG เกียรติยศ

    VERIEST ASSET TAG
  TAG เกียรติยศพิเศษติด VISA สำหรับผู้ที่มีสถานะทางบัญชีการเงินในระดับสูงสุด สามารถใช้งานได้จนกว่าจะถูกถอดถอนคุณสมบัติบัญชีทรัพย์สินระดับนี้
  ** สามารถใช้ร่วมกับเกียรติยศอื่นได้อีก 2 เกียรติยศ **
  - ช่วยลดค่า Grade Exp. สูงสุด 3%

 • ไม่เสียค่าบริการ Service Charge ทุกกรณี
 • ได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก (CHIPS) ในอัตรา 5.0% ต่อเดือน
 • ได้รับสิทธิท่องเที่ยวได้ 1 ครั้งต่อเดือนโดยไม่เสีย Credit เมื่อขาดภารกิจ
 • สามารถซื้อ LOTTO ได้สูงสุด 10 ใบ (จากเดิม 3 ใบ)
 • ถูกเชิญเข้า "ห้องระบบ" ในกรุ๊ปไลน์ สามารถใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • สามารถชำระหนี้สินแทนผู้เป็นหนี้สินกับทางธนาคารได้ 1 ครั้งต่อปี
 • ได้รับการเปิดโอกาสให้ลงทุนจำนวน 1 ธุรกิจในช่องทางต่างๆที่มีในระบบอย่างอิสระ
 • ได้รับลิขสิทธิ์ในการจัดกิจกรรมใหญ่พิเศษจำนวน 1 ครั้งต่อปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • สามารถจัดกิจกรรมพิเศษได้ด้วยตนเองโดยใช้บัญชีทางการเงินของคุณบริหารกิจกรรมได้อย่างอิสระ
 • มีที่ปรึกษาด้านการลงทุนส่วนตัวในช่องทางกิจกรรมต่างๆเพื่อให้คุณได้ผลกำไรสูงสุด
 • ได้รับข่าวสารพิเศษส่วนตัวทาง PM เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆก่อนประกาศอย่างเป็นทางการ
 • ได้รับสิทธิพิเศษในกิจกรรมต่างๆมากกว่า VISA ระดับต่ำกว่า
 • ได้รับไอเทมดังนี้ทันทีหลังจากได้รับคุณสมบัติ (จำนวน 1 ชิ้น)

    NOBLEMAN TREASURE
  หีบสมบัติที่บรรจุไอเทมทุกชนิด ผู้ที่ได้รับหีบนี้จะมีสิทธิ์เลือกรับไอเทมชนิดใดก็ได้ที่มีในระบบจำนวน 1 ชิ้นเท่านั้น โดยไม่จำกัดว่าจะเป็นไอเทมระดับใด

  **ยกเว้นฉายาและ TAG เกียรติยศของผู้อำนวยการโรงเรียน Narin และรักษาการณ์ฝ่ายปกครอง Elite Urban Royle เท่านั้นเมื่อได้รับ VISA ในประเภทที่สูงขึ้นจะมีการลดระดับลงไหม..?

.....เมื่อคุณได้ถูกยกระดับ VISA ให้สูงขึ้นเป็นระดับถัดไปจาก NOBLEMAN VISA ปกติแล้วนั้น
คุณจะได้รับ VISA นั้นติดตัวโดยไม่มีการเลื่อนระดับลงถึงแม้ว่าทรัพย์สินที่คุณครอบครองอยู่ไม่ถึง
คุณสมบัติในระดับนั้นแล้วก็ตาม แต่ VISA จะถูกริบคืนก็ต่อเมื่อคุณมีสินทรัพย์ไม่เพียงพอต่อเงื่อนไข
ของระดับ VISA นั้นๆเป็นเวลา 3 เดือนขึ้นไป จะส่งผลให้ VISA ถูกระงับและจะกลับไปเป็น VISA
ประเภท NOBLEMAN VISA ปกติสำหรับบุคคลทั่วไปแทนนั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น...


**ยกเว้นบัญชีทรัพย์สินประเภท NOBLEMAN VERIEST ที่จะถูกริดรอนสิทธิ์ทันทีที่เงื่อนไขไม่สมบูรณ์

สมมติว่านาย A มีทรัพย์สินติดตัวมากกว่า 15,000,000 ขึ้นไปเป็นระยะเวลา 3 เดือน ส่งผลให้
ทางธนาคารได้ยกระดับ VISA ของนาย A ให้เป็น "NOBLEMAN FIRST" ซึ่งเป็นบัญชีทรัพย์
สินสำหรับเศรษฐีผู้มั่นคง และถ้าหากเดือนใดเดือนหนึ่งที่บัญชีทรัพย์สินของนาย A เหลือต่ำกว่า
15,000,000 เป็นระยะเวลาครบ 3 เดือน นาย A จะจะถูกปรับสิทธิเหลือเพียง VISA ระดับที่
สินทรัพย์ของนาย A ตรงตามเงื่อนไขทีทางธนาคารกำหนดไว้นั่นเอง ซึ่งแน่นอนว่าสิทธิพิเศษ
ของ VISA ที่ถูกริบไปก็จะไม่สามารถใช้ได้จนกว่าจะได้รับ VISA ประเภทนั้นใหม่นั่นเอง
avatar
Wiiw
© THE NOBLEMAN
© THE NOBLEMAN

Spirit Point : 54272096

ดูข้อมูลส่วนตัว http://qcommu.board.st

ขึ้นไปข้างบน Go down

อ่านหัวข้อก่อนหน้า อ่านหัวข้อถัดไป ขึ้นไปข้างบน

- Similar topics

Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
2015 © QUAINT and THE NOBLEMAN All Rights Reserved.