QUAINT COMMU คืออะไร?

อ่านหัวข้อก่อนหน้า อ่านหัวข้อถัดไป Go down

QUAINT COMMU คืออะไร?

ตั้งหัวข้อ  Nearmoki-2b on Wed 04 Jun 2014, 23:40

* เรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องสมมุติ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับสถานที่หรือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแต่อย่างใด*


✿ Commu คืออะไร..?

ย่อมาจาก Community ซึ่งแปลตามตัวได้ว่า ชุมชน หรือ สังคมในที่นี้หมายถึงการสร้าง
ตัวละครขึ้นมาอาศัยอยู่ในสถานที่หรือโลกที่กำหนดไว้โดยต้องเคารพกฏกติกาและดำเนิน
เรื่องไปตามข้อตกลงของสถานที่แห่งนั้น

✿ Quaint School Community คืออะไร..?

คอมมู "โรงเรียนมัธยมสำหรับผู้พิการ" โดยคุณสามารถ "สร้างตัวละคร" ที่มีความพิการ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆอย่าง และสวมบทบาทเป็นตัวละครของคุณภายในโรงเรียน
แห่งนี้นั่นเอง

โดยคอมมูเราจะใช้ตัวละครเฉพาะในการทำภารกิจหลักบนเว็บบอร์ดเท่านั้น แต่เวลาพูดคุย
กันจะไม่มีการโรลเป็นตัวละคร เพราะคอมมูของเราจะเน้นการพูดคุยอย่างจริงใจด้วยการ
เป็นตัวของคุณเอง แต่คุณสามารถใช้ชื่อตัวละครในการเรียกแทนคนอื่นๆในคอมมูด้วยกัน
เพื่อความสะดวกได้เช่นกัน หรือหากใครต้องการที่จะโรลเป็นตัวละคร สามารถโรลกันได้
แบบส่วนตัวหลังไมค์ครับ

.
.
เนื้อเรื่องของคอมมูพวกเรามีดังต่อไปนี้...

    ควิ้นท์ (Quaint) เป็นชื่อของโรงเรียนมัธยม "สำหรับคนพิการ" ที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วย
ความประสงค์ของ "Reine Guillet" ผู้ซึ่งเคยเป็นผู้บริหารของบริษัทควิ้นท์ โรงเรียนแห่งนี้
ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้โอกาสแก่เด็กที่มีความพิการในด้านของร่างกายหรืออาจจะเป็นในด้านของ
จิตใจ ในกรณีที่ไม่รุนแรงนัก (ทางเราไม่สามารถรับนักเรียนที่มีความพิการด้านจิตใจขั้นรุนแรง
เพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนท่านอื่น)


โรงเรียนนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ที่มักไม่ได้รับโอกาสทางสังคมได้มีโอกาสใช้ชีวิตในโรงเรียน
เฉกเช่นเด็กคนอื่นๆ และเพื่อนำพามาซึ่งความสุขของเด็กเหล่านั้น เพื่อที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
ความสุขที่ไม่สมบูรณ์แบบ หรือ 'Imperfect happiness' ซึ่งเป็นคติพจน์โรงเรียนนี้
โดยผู้เล่นจะได้สวมบทเริ่มต้นจากการเป็น "นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1" และไต่เต้าจนจบชั้น
มัธยมปลาย, อาจารย์หรือบุคลากรภายในโรงเรียน ทุกคนจะได้โลดเล่นไปตามบทบาทและ
หน้าที่ที่ได้รับ ในความควบคุมดูแลของ "นรินทร์" ผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อผู้พิการในนาม
ควิ้นท์แห่งนี้

หากต้องการเป็นส่วนหนึ่งของเรา... จะต้องผ่านเงื่อนไขดังต่อไปนี้

✿ How to be Quaint..?

การร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา (สมัครสมาชิก) จะต้องผ่านขั้นตอนทั้งหมด 5 ขั้นตอนใหญ่ๆ
โดยรายละเอียดที่เจาะลึกของแต่ละหัวข้อนั้นจะอธิบายในลำดับถัดไปหลังจากนี้...

 1. อ่านและยอมรับกฏของคอมมู
 2. สมัคร User ID เว็บบอร์ดแห่งนี้
 3. กรอกใบสมัครสอบสัมภาษณ์
 4. สร้างตัวละครในแฟ้มประวัติ
 5. ทำภารกิจ 'ย้อนรอยอดีต' ซึ่งเป็นภารกิจบังคับ
 6. เข้าร่วมกลุ่มคอมมูใน Facebook และ Line คอมมู


✿ ข้อตกลงของ Quaint Commu

 1. ให้ความเคารพแก่คนในโรงเรียนเหมือนกับที่เคารพครอบครัวของตนเอง
 2. ไม่ใช้คำหยาบคายในการสนทนากับผู้อื่น
 3. ห้ามพูดพาดพิงถึงการเมือง ศาสนา และ พระมหากษัตริย์
 4. ใช้ผลงานการวาดรูปหรือเขียนด้วยตนเองเท่านั้น (บางส่วนอาจอนุญาตให้ประกอบด้วยภาพจาก
  เว็บไซต์สาธารณะ Google ได้ แต่ต้องให้ Credit และที่มาแก่เจ้าของภาพด้วยเท่านั้น ทางเรา
  ไม่อนุญาตให้นำภาพการสร้างสรรค์ผลงานของผู้อื่นที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการแจกจ่ายสาธารณะมาใช้
  ในการส่งภารกิจต่างๆภายในคอมมูโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีที่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของภาพ)

 5. หากมีปัญหาหรือการทะเลาะเบาะแว้งขึ้น การตัดสินของ "ผู้อำนวยการ" นั้นถือเป็นคำตัดสินสูงสุด
 6. กรณีที่มีสมาชิกประพฤติตนไม่เหมาะสมในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในคอมมู ทางกลุ่มผู้บริหาร
  จะไม่ยุ่งเกี่ยวเพราะถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของคนสองคน แต่หากมีเหตุส่งผลกระทบต่อบรรยากาศที่ไม่ดี
  และความวุ่นวายภายในคอมมูในอนาคต ทางเราจะตั้งข้อเสนอและสอบถามความคิดเห็นจากสมาชิกใน
  คอมมูทุกคน และใช้คะแนนเสียงกว่า 80% ของสมาชิกทั้งหมดเป็นตัวตัดสิน
  (ยกเว้นกรณีพิเศษที่ทางผู้บริหารสงวนสิทธิ์ในการตัดสินแต่เพียงผู้เดียว)


✿ กฏการสร้างตัวละคร

 1. ต้องเป็นภาพวาดที่สร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยตนเองเท่านั้น
 2. ห้ามใช้ตัวละครที่มีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นในการ์ตูน นิยาย หรือ ภาพยนต์ ใดๆก็ตาม
 3. ห้ามใช้รูปภาพของตัวละครที่มีอยู่แล้ว หรือภาพวาดของผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 4. จำกัดการสร้างตัวละครเพียง 1 ตัวละคร/บุคคลผู้เล่น เท่านั้น
 5. ตัวละครจะต้องเริ่มต้นที่อายุ 13 ปีเท่านั้น (เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)
 6. ตัวละครจะต้องมีความพิการอย่างน้อย 1 อย่าง

  คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดความพิการที่กำหนดไว้:
  1. คนพิการทางการมองเห็น :
  (1.1) คนตาบอด : คนที่สูญเสียการเห็นมากจนต้องสอนให้อ่านอักษรเบรลล์หรือใช้วิธีการฟังเทปหรือแผ่นเสียง
  (1.2) คนเห็นเลือนลาง : คนที่สูญเสียการเห็น แต่ยังสามารถอ่านอักษรตัวพิมพ์ที่ขยายใหญ่ได้ หรือต้องใช้แว่นขยายอ่าน

  ** หมายเหตุ ** ตาบอดข้างเดียวไม่ถือเป็นความพิการสำหรับโรงเรียนแห่งนี้ เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันธรรมดา และไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะต้องเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้

  2. คนพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย :
  (2.1) คนหูหนวก : คนที่สูญเสียการได้ยินมากจนไม่สามารถรับข้อมูลผ่านทางการได้ยิน ไม่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่เครื่องช่วยฟังก็ตาม
  (2.2) คนหูตึง : คนที่มีการได้ยินเหลืออยู่พอเพียงที่จะรับข้อมูลผ่านทางการได้ยิน โดยทั่วไปจะใส่เครื่องช่วยฟัง

  3. คนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว :
  (3.1) คนที่มีอวัยวะไม่สมส่วน : อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนขาดหายไป กระดูกและกล้ามเนื้อพิการ เจ็บป่วยเรื้อรังรุนแรงมีความพิการระบบประสาท มีความลำบากในการเคลื่อนไหวซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในสภาพปกติ
  (3.2) โรคของระบบประสาท : ซีรีบรัล พัลซี (Cerebral Palsy) หรือโรคอัมพาต เนื่องจากสมองพิการ โรคลมชัก มัลติเพิล สเคลอโรซีส (Mulitiple Sclerosis)
  (3.3) โรคทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก : ข้ออักเสบ เท้าปุก โรคกระดูกอ่อน โรคอัมพาต กล้ามเนื้อลีบ หรือมัสคิวลาร์ ดิสโทรฟี (Muscular Dystrophy) กระดูกสันหลังคด
  (3.4) การไม่สมประกอบมาแต่กำเนิด : โรคศีรษะโต สไปนา เบฟฟิดา (Spina Bifida) แขนขาด้วนแต่กำเนิด เตี้ยแคระ
  (3.5) สภาพความพิการและความบกพร่องทางสุขภาพอื่นๆ : สภาพความพิการ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและโรคติดต่อ เช่น ไฟไหม้ แขนขาขาด
  โรคโปลิโอ โรคเยื่อบุสมองอักเสบจากเชื้อไวรัส และอันตรายจากการคลอด ความบกพร่องทางสุขภาพ เช่น หอบ หืด โรคหัวใจ วัณโรคปอด ปอด
  อักเสบ

  4. คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม :
  (4.1) บุคคลที่มีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ : คนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากปกติเป็นอย่างมาก และปัญหาทางพฤติกรรมนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่เป็นที่ยอมรับทางสังคมหรือวัฒนธรรม
  (4.2) บุคคลออทิสติก : บุคคลที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการด้านสังคม ภาษาและการสื่อความหมาย พฤติกรรมอารมณ์ และจินตนาการ

  5. คนพิการทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้ :
  (5.1) คนที่มีพัฒนาการช้ากว่าคนปกติ : ทักษะการสื่อความหมาย ทักษะทางสังคม ทักษะการใช้สาธารณสมบัติ การดูแลตนเอง การดำรงชีวิตในบ้าน การควบคุม ตนเอง สุขอนามัยและความปลอดภัย การเรียนวิชาการเพื่อชีวิตประจำวัน การใช้เวลาว่างและการทำงาน
  (5.2) บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ : คนที่มีความบกพร่องพื้นฐานทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับความเข้าใจหรือการใช้ภาษา อาจเป็นภาษาพูดและ/หรือภาษาเขียน ซึ่งจะมีผลทำให้มีปัญหาในการฟัง การพูด การคิด การอ่าน การเขียน การสะกด หรือการคิดคำนวณ
  (5.3) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา : คนที่มีความบกพร่องในเรื่องของการออกเสียงพูด เช่น เสียงผิดปกติ อัตราความเร็วและจังหวะการพูด ผิดปกติ

 7. คุณควรมีความเข้าใจในตัวละครของตนและรู้ลึกไปถึงรายละเอียดยิบย่อย เช่น สีที่ชอบ, ปลีกย่อย ฯลฯ
 8. ตัวละครของคุณต้องเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดา พวกเขาไม่สามารถมีพลังพิเศษใดๆได้ทั้งสิ้น
  (ยกเว้นในเรื่องของเซนส์และสัมผัสพิเศษที่หกที่เป็นเพียงลางสังหรณ์เท่านั้น)
 9. ตัวละครควรมีรูปลักษณ์ภายนอกสอดคล้องกับเชื้อชาติ เช่น ส่วนสูง, สีผิว, สีตา, สีผม ฯลฯ
 10. ตัวละครจะต้องมีสีผมและสีตาตามธรรมชาติเท่านั้น งดการทำสีผม
 11. ในกรณีที่บางข้อมูลเป็นความลับ ต้องแจ้งเหตุผลที่ชัดเจน เช่น มีอุบัติเหตุทำให้ความจำเสื่อม


✿ การสมัครสมาชิก User ID เว็บบอร์ด

คุณจะต้องสมัครสมาชิก User ID บนเว็บบอร์ดแห่งนี้โดยใช้ข้อมูลจริงทั้งหมด ซึ่งสิ่งที่มี
ความสำคัญที่สุดคือ Email Address ที่ใช้ในการสมัคร เพราะจะใช้ในการยืนยันตัวตน
ในการดำเนินการทุกชนิดในคอมมูแห่งนี้

"คลิ๊กที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก"


✿ การสอบสัมภาษณ์

ทางเรารับสมาชิกจำนวนจำกัดเนื่องจากระบบบอร์ดรวมทั้งวิธีการตรวจภารกิจนั้นเป็นรูปแบบ
เฉพาะเจาะจงรายบุคคล ทางเราได้ให้ความใส่ใจแก่จุดประสงค์ในการร่วมคอมมูรวมถึงการ
พัฒนาของทุกๆคนเป็นรายบุคคล ด้วยเหตุนั้นเองจึงมีการสอบสัมภาษณ์ขึ้นเพื่อคัดเลือกคน
ที่มีความสนใจอย่างแท้จริง เพราะนอกจากที่นี่จะเป็นสถานที่ที่มีให้เราได้ผ่อนคลายแล้วนั้น
ที่นี่ยังเป็นสถานที่ฝึกฝนฝีมือตามเป้าหมายของแต่ละคนอีกด้วย

สามารถกรอกใบสมัครสอบได้ "คลิ๊กที่นี่"

**หมายเหตุ** จำกัดระยะเวลาในการส่งแฟ้มประวัติภายใน 7 วันหลังจากสมัครสมาชิกเว็บบอร์ด

✿ แฟ้มประวัติ

หลังสอบสัมภาษณ์ผ่านแล้วคุณจะสามารถการสร้างตัวละครลงในแฟ้มประวัติ ซึ่งสิ่งแรกที่
ต้องคำนึงถึงคือ คุณเข้าใจถึงตัวละครของคุณหรือไม่? เพราะตลอดเวลาที่คุณอยู่ในคอมมู
แห่งนี้ คุณจะต้องดำเนินบทผ่านตัวละคร คิดแบบตัวละครตัวนั้นคิด ดังนั้นความเข้าใจและ
ความสนิทสนมกับตัวละครจึงเป็นสิ่งสำคัญเหนือสิ่งใด คุณจำเป็นจะต้องรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับ
เขาหรือเธอคนนั้น เมื่อไหร่ที่คุณสามารถมองโลกด้วยดวงตาของตัวละครคุณได้เมื่อนั้นคือ
เวลาที่คุณจะกรอกใบสมัครกับทางเรา

(ควรเช็คแฟ้มประวัติของผู้อื่นก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างตัวละครที่คล้ายกันจนเกินไป)

ส่งแฟ้มประวัติได้ "คลิ๊กที่นี่"

**หมายเหตุ** จำกัดระยะเวลาในการส่งแฟ้มประวัติภายใน 7 วันหลังจากสมัครสมาชิกเว็บบอร์ด

✿ เควสย้อนรอยอดีต

หลังจากที่ทำแฟ้มประวัติเสร็จแล้ว คุณจะได้ทำภารกิจบังคับที่ชื่อว่า 'ย้อนรอยอดีต' ซึ่งเป็น
ภารกิจเขียนที่จะได้เขียนอธิบายถึงชีวิตของคุณก่อนที่จะเข้ามาในโรงเรียน รวมถึงเหตุการณ์
ที่ทำให้ต้องมาอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ โดยจะต้องเป็นเหตุผลที่ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียน
ทั่วไปได้ ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลทางด้านกฎระเบียบหรือสังคม ยกตัวอย่างเช่น ประสบอุบัติเหตุ
จนทำให้ขาขาดเมื่อปีที่แล้ว ทำให้ลำบากในการเข้าเรียนโรงเรียนทั่วไป จึงตัดสินใจเข้ามาที่
โรงเรียนแห่งนี้ เป็นต้น

ส่งภารกิจย้อนรอยอดีตได้ "คลิ๊กที่นี่"

**หมายเหตุ** จำกัดระยะเวลาในการส่งภารกิจนี้ภายใน 7 วันหลังจากสมัครสมาชิกเว็บบอร์ด

✿ เข้าร่วมกลุ่มสนทนากับทุกคนในคอมมู

ช่องทางการติดต่อผู้อำนวยการโรงเรียน "นรินทร์" (@Nearmoki-2b)


.
.
.
หลังจากที่คุณทำตามเงื่อนไขด้านบนทั้งหมดครบแล้ว เท่ากับว่าขณะนี้คุณได้เป็นหนึ่งในสมาชิก
ของ Quaint School Community อย่างสมบูรณ์แล้ว หลังจากนั้นคุณสามารถศึกษาระบบที่
เป็นจุดเด่นของโรงเรียนเรา ว่าอันไหนเป็นระบบหลักที่คุณต้องใช้เมื่ออยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ ดังนี้

▲ ภารกิจหลัก

คอมมูของเราจะมีการออก "ภารกิจหลัก" เปรียบเสมือนการบ้าน ซึ่งอยู่ในหมวด "ห้องประชุมงาน"
โดยจะมีการจัดตามช่วงเวลาดังนี้...

ภารกิจรอบวันที่ 1 ของเดือน :
ส่งภารกิจภายในวันที่ 15 เวลา 23.59 น.ตามเวลาประเทศไทย

ภารกิจรอบวันที่ 16 ของเดือน :
ส่งภารกิจภายในวันที่ 30 (หรือวันสิ้นเดือน) เวลา 23.59 น.ตามเวลาประเทศไทย


นั่นแปลว่าคุณควรจะเข้าเว็บบอร์ดหรือ Facebook ในทุกๆวันที่ 1 และ 16 เพื่อรับภารกิจ
ใหม่ สำหรับคนที่ไม่ว่างทำภารกิจในช่วงเวลานั้นๆ ก็สามารถเช็คชื่อเพื่อลาป่วยในภารกิจนั้นๆ
ได้โดยในการลาภารกิจนั้นนอกจากจะไม่เสีย Credit แล้วคุณยังจะได้แต้ม Spirit Point
เพื่อเอาไว้ชำระค่าเทอมจำนวนหนึ่งอีกด้วย

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการเช็คชื่อ คลิ๊กที่นี่

ภารกิจสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

 1. ภารกิจหลักทั่วไป
  เนื้อหาภารกิจเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่แต่ละคนจะต้องทำภายในโรงเรียนแห่งนี้ หรืออาจจะเป็น
  ข้อมูลตัวละคร เช่น ให้วาดพร้อมอธิบายเครื่องดื่มที่ตัวละครชอบ (เป็นภารกิจวาดรูปพร้อมกับ
  เขียนบรรยาย)

 2. ภารกิจพิเศษร่วมกับรูมเมท
  จะมีภารกิจพิเศษเกิดขึ้นนานๆครั้ง โดยไม่ระบุเวลาจัดที่แน่นอน ซึ่งจะมาแทนภารกิจหลัก ณ
  เวลานั้น นักเรียนรวมถึงครูทุกคนบ้านจะมีรูมเมทร่วมแชร์ห้องนอนหนึ่งคน คุณและเขาหรือเธอ
  จะต้องร่วมมือกันทำภารกิจรูมเมทให้สำเร็จลุล่วงให้จงได้ เนื้อหาของภารกิจพิเศษนั้นจะเปลี่ยน
  ไปเรื่อยๆตามการพิจารณาของผู้อำนวยการ ส่วนใหญ่จะมีการระบุหน้าที่ชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น
  ให้ออกแบบเรื่องราวร่วมกัน และให้คนหนึ่งวาด ส่วนอีกคนเป็นคนเขียนเนื้อหาภารกิจ เป็นต้น

ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนจะตรวจภารกิจจาก "มาตรฐานฝีมือของคุณเอง" เท่านั้น ไม่ได้
เปรียบเทียบกับผลงานภารกิจของคนอื่นๆ ทำให้คะแนนที่คุณได้รับ เป็นคะแนนที่ถูกวัดมาจาก
ฝีมือมาตรฐานของคุณนั่นเอง ในการตรวจภารกิจหลัก ผู้อำนวยการจะมอบ Grade Exp. ซึ่ง
เป็นค่าประสบการณ์การเลื่อนระดับชั้น หากคุณสะสมได้ครบก็จะเลื่อนเป็นระดับชั้นที่สูงขึ้นตาม
ลำดับ ( ม.1 - ม.6 ) และยังจะได้รางวัลเป็น Spirit Point ซึ่งเป็นแต้มที่เอาไว้แลกเงินใน
การจ่ายค่าเทอมแต่ละเดือนอีกด้วย

▲ ค่าเทอม

การดำรงชีวิตภายใน Quaint School Community แห่งนี้จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องใช้เงิน เช่น
การจ่ายค่าเทอม, การจ่ายค่าหอพัก, ค่าใช้จ่ายจิปาถะต่างๆภายในโรงเรียนนั่นเอง โดยค่าเทอม
ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐานที่นักเรียนกับอาจารย์และผู้อำนวยการโรงเรียนจะต้องชำระให้กับทาง
โรงเรียนทุกเดือนเพื่อที่ทางโรงเรียนจะนำไปพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ

ค่าเทอมนั้นจะถูกเก็บในรูปแบบของ CHIPS ซึ่งเป็นค่าเงินหลักในโรงเรียนแห่งนี้ สามารถแลก
ได้ด้วยแต้ม Spirit Point ที่ได้รับจากการทำภารกิจหลักหรือการร่วมกิจกรรม
(ค่าเงินทั้งหมดได้จากภารกิจหรือกิจกรรม ไม่มีการใช้เงิน "บาท" ของจริงในเว็บบอร์ดแห่งนี้)

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าเทอมและการแลก CHIPS ได้ ที่นี่

▲ การเลื่อนระดับชั้นปี

การเลื่อนระดับชั้นปีหรือระดับตำแหน่งนั้นจะถูกเลื่อนเมื่อคุณสะสมค่าประสบการณ์ Grade Exp.
ได้ถึงจำนวนที่กำหนดไว้ของแต่ละระดับชั้นเท่านั้น ซึ่งในตอนแรกคุณจะเริ่มต้นจากการเป็นระดับ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งจะต้องไต่ระดับไปเรื่อยๆจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นต้น

ซึ่งค่าประสบการณ์ Grade Exp. นี้จะได้รับมาจากภารกิจหลักเท่านั้น อาจมีการแจกในกิจกรรม
ที่สำคัญบ้างเช่นกัน

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลื่อนชั้นปีได้ "คลิ๊กที่นี่"

▲ งานประชุมประจำเดือน

ทางโรงเรียนจะมีการจัดการประชุมรวม นักเรียน-อาจารย์ แต่ละเดือนในทุกๆ "วันเสาร์" แรก
ของทุกๆเดือน เพื่ออัพเดทเกี่ยวกับข่าวสารสำคัญต่างๆ หรือการพูดคุยแลกเปลี่ยนในเรื่องราว
สารทุกข์สุขดิบของแต่ละคน แม้กระทั่งใครที่มีข่าวสารสำคัญอะไรก็สามารถมาร่วมแชร์กันได้
และอาจจะมีเซอร์ไพร์สด้วยการจัดกิจกรรมพิเศษภายในการประชุมก็เป็นได้เช่นกัน!!

เราจัดงานประชุมประจำเดือนที่ "Line Group" ของโรงเรียนนั่นเองครับ ซึ่งการที่จะเข้ากลุ่ม
ไลน์ได้นั้นต้องทำการ Add ไลน์ของผู้อำนวยการโรงเรียนเสียก่อนครับ ซึ่งคุณสามารถติดต่อ
ขอ ID ไลน์จากผู้อำนวยการโรงเรียนได้จากช่องทางอื่นๆ เช่น Facebook, ข้อความส่วนตัว
บนเว็บบอร์ด เป็นต้น

เมื่อเข้าร่วมประชุมแล้วคุณจะได้รับของรางวัลซึ่งเป็นค่าประสบการณ์ Grade Exp. ที่ช่วยให้
คุณเลื่อนระดับชั้นที่สูงขึ้น กับแต้ม Spirit Point ที่ไว้ใช้แลกสำหรับการจ่ายค่าเทอมอีกด้วย

▲ กิจกรรมพิเศษ (Event)
** ไม่มีการบังคับเข้าร่วม สามารถเข้าร่วมได้ตามความสมัครใจและเวลาว่างที่มีอยู่ **

ทางโรงเรียนจะมีการร่วมกับบริษัท NOBLEMAN (EST.1990) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ถือหุ้นและพัฒนา
โรงเรียนแห่งนี้ในด้านระบบต่างๆของโรงเรียน (เปรียบเทียบเหมือนบริษัทฯนี้คือ 1 ใน Admin และ
ผู้ก่อตั้งโรงเรียนอีกคนนั่นเอง)
ในการจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น กิจกรรมวาเลนไทน์, กิจกรรมสงกรานต์
ฯลฯ เป็นต้น โดยกิจกรรมจะมีวิธีการเล่นแตกต่างกันไป ไม่เหมือนภารกิจที่ให้วาดรูปหรือบรรยายเป็น
ส่วนใหญ่ ซึ่งทุกคนในโรงเรียนสามารถร่วมสนุกไปพร้อมๆกันในช่วงเวลากิจกรรมได้

โดยคุณสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่หมวด "ห้องโถงพักผ่อน"

▲ ไอเทมและของรางวัล
** ไม่ใช่ระบบหลักของคอมมูนี้ หากไม่มีความสนใจไม่จำเป็นต้องศึกษาระบบต่างๆก็ได้ **

ทางโรงเรียนของเราจะมีระบบเสริมที่ไม่ใช่ระบบหลักของคอมมูแห่งนี้ ให้สำหรับสร้างความสนุกสนาน
และความแตกต่างกับคอมมูอื่นๆ โดยการที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับกำลังเล่นเกม RPG ทั่วไปอยู่ด้วย

ทำให้คอมมูแห่งนี้มีจะมี Item สำหรับใช้ในระบบต่างๆมากมาย ซึ่งส่วนใหญ่จะได้รับมาจากภารกิจหลัก
และกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น

โดยหากคุณมีเวลาว่างหรือสนใจที่จะใช้ระบบเสริมเพิ่มเติม ก็สามารถใช้ได้ในทันที ข้อมูลระบบเสริมอื่น
ทั้งหมดจะถูกรวบรวมเอาไว้ที่ "สารานุกรมระบบภายในคอมมู"

✿ Contact Us

 • กลุ่มเฟสบุ๊ค : Quaint Commu (กลุ่มลับ)
 • ไลน์กลุ่ม : Quaint Commu
 • เว็ปบอร์ด : http://qcommu.board.st/


✿ ติดต่อผู้อำนวยการโรงเรียน


.
.
ด้วยความเคารพ

- นรินทร์ -
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Quaint School Community
avatar
Nearmoki-2b
Quaint Foundation
Quaint Foundation

Class Lv.50
INFO. Narin
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชมรม : สภานักเรียน (ที่ปรึกษา)
สามารถซื้อ LOTTO ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Ore Ore : 1,441
Spirit Point : 80681544
CHIPS +123 M 343 K 108PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
12285/68400  (12285/68400)

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

อ่านหัวข้อก่อนหน้า อ่านหัวข้อถัดไป ขึ้นไปข้างบน

- Similar topics

Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
2015 © QUAINT and THE NOBLEMAN All Rights Reserved.