เวลาขณะนี้ Wed 23 Aug 2017, 19:04

ข้อมูลส่วนตัวของ dedog

เกี่ยวกับ dedog

Class
Lv.2
 
INFO.
Jinn
ศาสตราจารย์ภาควิชาศิลปะ
ชมรม : โสตทัศนศึกษา (ที่ปรึกษา)
 
ID Issue :
10/07/2014
 
-7% Grade Exp.
 
Followers :
280
 
Leo
 
Dog
 
Birthday :
22/08/1994
 
Age :
23
 
Ore Ore :
921
 
Spirit Point :
91300698
 
CHIPS
+28 M 27 K 931
 
ไม่เสียค่าใช้จ่ายของกรงในการเก็บมาสค็อตที่ติดประกาศนียบัตรนี้ลงคลังมาสค็อต
 
dedog
avatar
dedog friends
2015 © QUAINT and THE NOBLEMAN All Rights Reserved.