เวลาขณะนี้ Tue 17 Oct 2017, 04:46

ข้อมูลส่วนตัวของ dedog

เกี่ยวกับ dedog

Class
Lv.4
 
INFO.
Jinn
ศาสตราจารย์ภาควิชาศิลปะ
ชมรม : โสตทัศนศึกษา (ที่ปรึกษา)
 
ID Issue :
10/07/2014
 
-7% Grade Exp.
 
Followers :
295
 
Leo
 
Dog
 
Birthday :
22/08/1994
 
Age :
23
 
Ore Ore :
1,066
 
Spirit Point :
93020414
 
CHIPS
+42 M 629 K 18
 
เพิ่มอัตราดอกเบี้ยสินทรัพย์ประเภท CHIPS +3.0%/เดือน | ได้รับ ทุนการศึกษา/เงินเดือน เพิ่ม 100% ของฐานปัจจุบัน
 
dedog
avatar
dedog friends
2015 © QUAINT and THE NOBLEMAN All Rights Reserved.