เวลาขณะนี้ Fri 15 Dec 2017, 23:07

ข้อมูลส่วนตัวของ dedog

เกี่ยวกับ dedog

Class
Lv.6
 
INFO.
Jinn
ศาสตราจารย์ภาควิชาศิลปะ
ชมรม : โสตทัศนศึกษา (ที่ปรึกษา)
 
ID Issue :
10/07/2014
 
-7% Grade Exp.
 
Followers :
328
 
Leo
 
Dog
 
Birthday :
22/08/1994
 
Age :
23
 
Ore Ore :
908
 
Spirit Point :
91343847
 
CHIPS
+41 M 138 K 632
 
เพิ่มอัตราดอกเบี้ยสินทรัพย์ประเภท CHIPS +3.0%/เดือน
 
dedog
avatar
dedog friends
2015 © QUAINT and THE NOBLEMAN All Rights Reserved.