เวลาขณะนี้ Fri 23 Jun 2017, 12:13

ข้อมูลส่วนตัวของ MeganeNatsu

เกี่ยวกับ MeganeNatsu

INFO.
Caroline Losgun
เลขานุการผู้อำนวยการ
ชมรม : Quaint Band (ที่ปรึกษา)
 
ID Issue :
25/09/2014
 
Followers :
194
 
-3% Grade Exp. | เปลี่ยนเครื่องประดับมาสค็อตฟรีจำนวน 1 ครั้ง/เดือน สูงสุด 3 ชิ้นต่อครั้ง
 
Female
 
Scorpio
 
Tiger
 
Birthday :
08/11/1998
 
Age :
18
 
Job/hobbies :
Drawing , Reading
 
Ore Ore :
413
 
Spirit Point :
65054781
 
CHIPS
+13 M 896 K 664
 
เพิ่มอัตราสินทรัพย์ประเภท CHIPS 2.0%/เดือน
 
MeganeNatsu
avatar
MeganeNatsu friends
2015 © QUAINT and THE NOBLEMAN All Rights Reserved.