เวลาขณะนี้ Mon 20 Nov 2017, 20:45

ข้อมูลส่วนตัวของ MeganeNatsu

เกี่ยวกับ MeganeNatsu

INFO.
Caroline Losgun
เลขานุการผู้อำนวยการ
ชมรม : Quaint Band (ที่ปรึกษา)
 
ID Issue :
25/09/2014
 
-3% Grade Exp. | เปลี่ยนเครื่องประดับมาสค็อตฟรีจำนวน 1 ครั้ง/เดือน สูงสุด 3 ชิ้นต่อครั้ง
 
Followers :
209
 
Female
 
Scorpio
 
Tiger
 
Birthday :
08/11/1998
 
Age :
19
 
Job/hobbies :
Drawing , Reading
 
Ore Ore :
433
 
Spirit Point :
73755196
 
CHIPS
+16 M 977 K 789
 
เพิ่มอัตราสินทรัพย์ประเภท CHIPS 2.0%/เดือน
 
MeganeNatsu
avatar
MeganeNatsu friends
2015 © QUAINT and THE NOBLEMAN All Rights Reserved.