เวลาขณะนี้ Fri 23 Jun 2017, 12:03

ข้อมูลส่วนตัวของ Rokutodes

เกี่ยวกับ Rokutodes

INFO.
Dasakorn Anekkarn
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชมรม : ตะหลิวทองคำ
 
ID Issue :
14/01/2016
 
Followers :
72
 
-1% Grade Exp. | x2 VALENTINE POWER TAG Ability
 
Male
 
Aquarius
 
Tiger
 
Birthday :
01/02/1998
 
Age :
19
 
Job/hobbies :
Waiter At LA PASTEL (part-time job)
 
Ore Ore :
143
 
Spirit Point :
43911886
 
CHIPS
+438 K
 
 
Rokutodes
avatar
Rokutodes friends
2015 © QUAINT and THE NOBLEMAN All Rights Reserved.